Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Læseplan for matematik


Hvordan undervises de forskellige årgange i matematik på Haslev Privatskole? Du finder svaret i læseplanerne for matematik for alle årgange.

Læseplan efter årgang

Du kan orientere dig i de forskellige årganges læseplaner for matematik her nedenfor.

Billede af elev der løser matematikopgave med centicubes

Matematik i 0. klasse

Den generelle tallære med fokus på tallene, deres udseende og at kunne lægge sammen og trække fra.

Billede af elev der løser matematikopgave med centicubes

Matematik i 1. klasse

Der bygges videre på den generelle talforståelse og inddrages nye elementer, som bl.a. Mål, vægt og klokken.

Billede af elev der løser matematikopgave med centicubes

Matematik i 2. klasse

Multiplikation, arealberegninger og flytning af geometriske figurer er en del af læseplanen for anden årgang.

Billede af elev der løser matematikopgave med centicubes

Matematik i 3. klasse

Der introduceres bl.a. division, koordinatsystemer, sansynlighed og statistik på det tredje klassetrin.

Billede af elev der løser matematikopgave med centicubes

Matematik i 4. klasse

Der arbejdes på fjerde klassetrin med funktioner, målinger, figurer, systemer, rækker og mønstre i undervisningen.

Billede af elev der løser matematikopgave med centicubes

Matematik i 5. klasse

Femte klasse arbejder med statistik - sandsynlighedsregning, figurer, rækker og mønstre.

Billede af elev der løser matematikopgave med centicubes

Matematik i 6. klasse

Der bygges videre på den generelle forståelse for funktioner, talsystemer og sandsynlighedsregning.

Billede af elev der løser matematikopgave med centicubes

Matematik i 7. klasse

Der introduceres bl.a. Målestoksforhold, arealberegning, vinkler, diagrammer og ligninger på dette klassetrin.

Billede af elev der løser matematikopgave med centicubes

Matematik i 8. klasse

Der arbejdes på 8. klassetrin med brøker, rumfigurer, løn, valuta, kombinatorik og sandsynlighed.

Billede af elev der løser matematikopgave med centicubes

Matematik i 9. klasse

Arbejdet har fokus på procentregning, negative værdier, skat, løn, perspektiv og parallelforskydning.

Vil du vide mere?

Hos os lægger vi stor vægt på at vores elever får styrket deres faglighed gennem tidssvarende og underholdende læringsmetoder. Ønsker du at vide mere, så er vi gerne behjælpelige med at besvare eventuelle spørgsmål vedrørende undervisningen eller det enkelte klassestrins læseplan. 

Billede af lærer der hjælper glad elev med opgave

Fag på skolen

På Haslev Privatskole har vi undervisning i mange forskellige almene, praktiske, musikalske og kreative fag.

Billede af elever der har læsning i undervisningen

Læseplan for dansk

Læseplaner for alle klassetrin på Haslev Privatskole i faget dansk.

Billede af elev der koncentreret laver et kemiforsøg

Læseplan for projekt

Der arbejdes på et emne, der undervises i dataindsamling og kildekritik og andre fagrelevante metoder.