Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Om Haslev Privatskole


Børn lærer når de er i de rigtige rammer.

 

Haslev Privatskole er en Fri Grundskole med elever fra førskole til 9. klasse og en integreret SFO.
Der går ca. 410 elever på skolen, fordelt på 2 spor på de fleste  klassetrin. I skoleåret 2023/2024 har vi en 4. klasse og tre 9. klasser.

Vi vil være kendt som en skole med tydelige voksne, der stiller krav og forventninger, der udvikler eleverne. Omvendt forventer vi også det samme af os selv.

Vores kultur er baseret på en god omgangstone og en ordentlig adfærd, der danner eleverne. Vi opnår gode daglige resultater gennem dette og arbejdet understøttes godt af bl.a. en god madordning, lejrture, morgensamling – og en dresscode der gør, at vi ikke støder hinanden.

På Haslev Privatskole vil vi gerne yde den bedste undervisning og gøre skolegangen til en god oplevelse.

Før og nu


Skolen blev grundlagt tilbage i 1973 i Bråby, og flyttede i 2000 ind i klasseværelserne i det tidligere Haslev Teknikum. Her har vi nu været i over 20 år, og selvom meget har ændret sig siden dengang, så er fokus fortsat det samme: Tryghed, Trivsel og Faglighed.

Tryghed:

 • Fordi børn der er trygge, tør være sig selv
 • Fordi børn der er trygge, udvikler sig

Trivsel:

 • Fordi børn der trives, er gode kammerater
 • Fordi børn der trives lærer mere

Faglighed:

 • Fordi vi elsker at se børn blive klogere og dygtigere
 • Fordi vi danner børnene til at forstå en kompleks verden

 

Børn skal rustes til at klare fremtidens uforudsigelighed


Vores målsætning er, at vores elever bliver åbne, kritisk tænkende, vidende, socialt bevidste og dannede medborgere.

Vi vil yde den bedste undervisning og gøre skolegang til en god og minderig oplevelse

For Haslev Privatskoles medarbejdergruppe, ledelse og bestyrelse, er det vigtigt vi lever op til den tillid forældrene viser os, ved at vælge vores skole til deres børn.

Haslev Privatskole er uafhængig af politiske og religiøse ideologier. Vi har en pragmatisk tilgang til det at drive skole på et fundament af ordentlighed.

Haslev Privatskole vil være kendt for:

 • Høj trivsel
 • At være en mobbefri skole
 • Et godt læringsmiljø
 • At være rummelig over for forskellighed, men ikke over for generende adfærd
 • At udvikle kreativitet og musikalitet
 • En stærk faglighed
 • At projekt er et fag på skemaet fra 6. klasse, hvor der arbejdes med de grundlæggende elementer i projektarbejdsformen
 • Klassekvotienter der understøtter et godt fagligt og socialt miljø
 • Et tæt, gensidigt forpligtende og velfungerende forældresamarbejde
 • Madordning med sund mad
 • Dygtige og engagerede medarbejdere
2 piger snakker med en lærer på skolegangen

BLIV KLOGERE PÅ SKOLEN

Hvad er skolens forventinger?

Er vi noget for dit barn?

Vi holder løbende møder, hvor I som forældre har mulighed for besøge os og høre mere om skolen. Ønsker du et møde med os eller at indmelde dit barn på skolen, så skal du bare kontakte os.

Billede af Haslev Privatskoles udeområde

Hvad koster det?

Vores skole har egenbetaling, herunder findes der også forskellige tilvalg, som fx SFO.

Billede af piger der leger i legehus i SFO'en

Førskole

Giv dit barn en tryg, legende og lærerig overgang fra børnehave til skole hos os.

Elever der griner sammen på Haslev Privatskole

Mobbefri skole

På Haslev Privatskole sikrer vores antimobbepolitik dit barn en god, tryg og inkluderende skolegang - hver dag.