Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Fra 0. - 9. klasse


En sammenhængende skole er vigtigt for os.

 

Og en sammenhængende skole er for os en skole der:

  • har en kultur der er genkendelig og tryg
  • har sammenhæng mellem skole og SFO
  • giver grundlag for fælles historie og venskaber der vokser over tid – også længe efter skoletiden er slut.
  • giver eleverne konstante værdier at spejle sig i – selv når strømninger udenfor skolens virke påvirker.
  • alt det som en skole fra 0.-9. klasse netop kan. Ud over læring og dannelse.
  • Kontinuitet
  • Den røde tråd i undervisningen, der er meningsskabende for eleverne.
  • Undervisning der er kreativ, udforskende og fagfaglig, uden at være under tidspres.


Og så afslutter vi med Folkeskolens Afgangsprøve efter 9. klasse. 

UNDERVISNINGEN

Sådan underviser vi på Haslev Privatskole

Undervisning

Fag på skolen

På Haslev Privatskole har vi undervisning i mange forskellige almene, praktiske, musikalske og kreative fag.

Billede af to piger der laver et kemiforsøg i undervisningen

Karaktergennemsnit

Vores læringsmetoder er gode og de virker, dette afspejler sig også i elevernes karakterer.