Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Om Haslev Privatskole


Haslev Privatskole ruster børnene til at håndtere fremtidens uforudsigelighed. Hos os lærer eleverne fra førskole til 9 klasse at være åbne, kritisk tænkende, vidende og socialt bevidste medborgere.

Billede af Haslev Privatskole

Om Haslev Privatskole

Børn lærer når de er i de rigtige rammer, så det giver vi dem på Haslev Privatskole.

Billede af piger der leger i legehus i SFO'en

SFO

Har dit barn brug for pasning udenfor de skemalagte timer i skolen? Så har vi en SFO, med trygge rammer.

Billede af buffeten i vores lækre madordning

Madordning

På Haslev Privatskole har vi en frivillig madordning som giver vores elever mulighed for at få sund og mættende mad til frokost og i SFO-tiden.

Indskolingsgården

Traditioner på skolen

Haslev Privatskole har en række traditioner, som vi værner om.
Nogle er gamle og har fulgt os i en lang årrække, mens andre er fornyelser, som vi ser værdier i at tage til os.

En forældre som forklarer noget foran børn og andre forældre

Forældreråd

Alle klasser har et forældreråd og medlemmer vælges på det første forældremøde i skoleåret.

Elever der spiller fodbold

Samværsregler

Når vi er mange samlet, er det vigtigt med klare regler, vores regelsæt er at finde her.

Billede af Haslev Privatskoles bygninger og område

Lovpligtige oplysninger

På denne side har vi samlet forskellig lovpligtig information og oplysninger i forhold til Haslev Privatskole.

OM VORES SKOLE

Hvad er skolelederens mission på Haslev Privatskole?

Hør vores skoleleder Gitte forklare, hvad hun og vi brænder for at skabe på Haslev Privatskole.

Vi vil nemlig være kendt som en skole med tydelige voksne, der stiller krav og forventninger, der udvikler eleverne. Omvendt forventer vi også det samme af os selv.

På Haslev Privatskole undersøger vi løbende vores elevers trivsel og undervisningsmiljø.

Igennem disse sikrer vi, at skolens værdier ikke bare ender som buzzwords. Social trivsel, faglig trivsel, støtte og inspiration samt ro og orden er bare nogle af de parametre, som Haslev Privatskole undersøger i forbindelse med den kontinuerlige trivsel og undervisningsmiljøundersøgelse. Derudover har vi også vores tilsynserklæringer tilgængelige på vores hjemmeside.