Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Karaktergennemsnit på Haslev Privatskole


Vi er meget stolte af vores elever på Haslev Privatskole. Det er der også grund til, da de leverer flotte karaktergennemsnit.

Karaktererne er det resultat der er synligt på afgangsbeviset, når vores elever går ud af skolen.
Det resultat nås udelukkende, når fundamentet for læring er på plads.
Det vil sige trivsel, en god relation mellem lærer og elev, kontinuitet i skolegangen. Og naturligvis en givende og spændende undervisning, der tager hånd om og udgangspunkt i, hvor den enkelte elev befinder sig.


Det vigtige for os som skole er processen og at der for alle elever sker en udvikling. Den del er vi også meget stolte over at kunne give med.

 

Karaktergennemsnit i bundne prøvefag

Nedenfor er alle karaktergennemsnit i de bundne prøvefag for de seneste par år. De ses for Haslev Privatskole, Faxe Kommune og landsgennemsnit.

Haslev Privatskole

. 2020/2021 2021/2022 2022/2023
GNS 8,0 8,8 7,9
Dansk 8,8 9,0 7,2
Engelsk 8,6 9,9 8,8
Matematik 8,2 8,7 8,4
Naturfag 8,0 7,9 8,1

 

Faxe Kommune

. 2020/2021 2021/2022 2022/2023
GNS 7,3 6,8 6,6
Dansk 7,6 7,3 6,4
Engelsk 8,0 7,9 7,3
Matematik 7,2 6,7 5,5
Naturfag 6,5 6,3 7,1

 

Landsgennemsnit

. 2020/2021 2021/2022 2022/2023
GNS 7,8 7,7 7,3
Dansk 8,1 8,0 7,1
Engelsk 8,7 8,7 8,3
Matematik 7,8 7,7 6,5
Naturfag 7,2 7,1 7,3

Karaktergennemsnit sammenlignet med Faxe Kommune

Se udviklingen i karaktergennemsnittet i Faxe Kommune sammenholdt med Haslev Privatskole.

 

Søjlediagram over udviklingen i karaktergennemsnit

 

Karaktergennemsnit FP9

Hvad er karaktergennemsnittet for FP9 på Haslev Privatskole? Du finder svaret i tabellen nedenfor.

Karaktergennemsnit FP9 - maj/juni 2023

Fag Type Karaktergennemsnit
Dansk Mundtlig 7,4
Dansk Retskrivning 6,5
Dansk Læsning 6,3
Dansk Skriftlig fremstilling 7,5
Matematik Uden hjælpemidler (færdighed) 8,2
Matematik Med hjælpemidler (problem) 8,6
Engelsk Mundtlig 8,8
Engelsk Skriftlig 7,2
Fælles naturfag Mundtlig 8,1
Idræt Mundtlig 7,9
Geografi Skriftlig 8,3
Historie Mundtlig 8,1

Opdateret 19. juni 2023

 

Karaktergennemsnit for 8. klasser

Hvad er karaktergennemsnittet for obligatorisk valgfag for vores 8. klasser på Haslev Privatskole? Du finder svaret i tabellen nedenfor.

Karaktergennemsnit 8. klasser - maj/juni 2023

Fag Type Karaktergennemsnit
Billedkunst Mundtlig 8,1
Musik Mundtligt 9,7

Opdateret 19. juni 2023

 

Overgangen af elever til ungdomsuddannelse sammenlignet med Faxe Kommune

Se udviklingen i Udviklingen i overgangen af elever til ungdomsuddannelse i Faxe Kommune sammenholdt med Haslev Privatskole.

 

Graf over udviklingen i overgangen til ungdomsuddannelse

UNDERVISNINGSMILJØ

Hvad gør vi for at skabe trivsel på vores skole?

Vil du vide mere?

Vi holder løbende møder, hvor I som kommende forældre har mulighed for at besøge os og høre mere om skolen. Ønsker du et møde med os eller at indmelde dit barn på skolen, så skal du bare kontakte os.

Undervisning

Fag på skolen

På Haslev Privatskole har vi undervisning i mange forskellige almene, praktiske, musikalske og kreative fag.

Billede af elev der løser matematikopgave med centicubes

Sådan underviser vi

Eleverne oplever en varieret og faglig god undervisning, med forskellige læringsmetoder.

Billede af elever der leger og råber venligt til hinanden

Trivsel

En skolegang i trivsel er vigtigt for dit barn, vi arbejder hele tiden på at forbedre den.

Billede af lærer der hjælper glade elev med opgave

Når bøgerne driller

Hos os finder du støtte til børn med særlige faglige udfordringer, som fx ordblindhed.

Billede af børn der er glade i undervisningen

Forventninger

Et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem skolen og hjemmet sikre dit barns tarv.