Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Ledelse


Haslev Privatskoles ledelse er dem som sørger for, at vores skole bl.a. har et godt og læringsrigt miljø.

Nedenfor kan du se vores skoles ledere.

Kontakt vores skoleleder

Gitte Fuglsang Kehl er Haslev Privatskoles skoleleder. Du vil møde Gitte i forbindelse med optagelse på skolen, og derefter er hun synlig på skolen og i skolegården. Du er altid velkommen til at kontakte Gitte.

Ledelsen

Gitte Fuglsang Kehl (GFK)

Skoleleder

Anna Reenberg Hyge Sabri (ASA)

Viceskoleleder

Jakob Sander Nissen (JN)

Administrativ leder

Mette Dragsdal

Pædagogisk leder

Helle Sølund (HS)

SFO-leder

Lisbeth Trap Nyholt (LN)

Kontor- og IT-leder

Preben Enggaard Jensen (PE)

Serviceleder

Erik Dam

Køkkenleder

Haslev Privatskoles skolebestyrelse sætter rammerne

En skolebestyrelse er en bestyrelse på en uddannelsesinstitution, hvor både forældre, elever og lærere samt skolens ledelse er repræsenteret. Vi har selvfølgelig også en skolebestyrelse på Haslev Privatskole, og du kan se hvem der sidder i den her.