Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Priser og forældrebetaling


Ja, hvad det koster det egentligt at være elev på Haslev Privatskole? Du finder svaret her nedenfor.

Skolepenge


Fra 0. klasse - 9. klasse er betalingen mdl., kr. 1.900,-

Skolepenge betales 12 måneder årligt.
Et skoleår går fra 01.08.xx - 31.07.xx.

Elevbetalingen pristalsreguleres hvert år pr. 1. januar., og vi opkræver over PBS.

 

SFO-betaling


Heldags SFO fra 0. klasse - 7. klasse mdl., kr. 725,-

Klippekort, 10 klip (1 klip gælder for hele dagen), kr. 500,-

Morgen SFO (hvor SFO udelukkende benyttes om morgenen) mdl., kr. 275,-

Elevbetalingen pristalsreguleres hvert år pr. 1. januar., og vi opkræver over PBS.

SFO betales 12 måneder årligt.
SFO opsiges med 1. måneds varsel til den 1. i måneden.

Udmeldelsen sendes til adm@haslevprivatskole.dk.

 

Optagelse


Når en elev optages, betales et administrationsgebyr på kr. 500,-.

Optages en elev på venteliste betales et gebyr på kr. 200,-.

Når eleven optages, fratrækkes de kr. 200,- i administrationsgebyret.

Elevbetalingen pristalsreguleres hvert år pr. 1. januar., og vi opkræver over PBS.

 

Indskud


Hver familie indbetaler et indskud på kr. 6.000,-.

En familie med 2 eller 3 børn betaler således også kr. 6.000, - i indskud og ikke 2 eller 3 x 6.000,-.

Beløbet afskrives med kr. 2.000, - årligt regnet fra elevens første skoledag. Eventuelt restbeløb udbetales, når eleven går ud af skolen.

Indskuddet betales i 3 rater a kr. 2.000, -, som fordeles over 6 md. Opkrævningen sker over PBS sammen med skolepengene.

 

Rabat


Der ydes følgende rabat for elever, som har fælles adresse:

2. barn, kr. 500,-
3. barn, kr. 1.000,-
4. barn, kr. 1.000,-

Hvis man f.eks. har 3 børn på skolen, får man en samlet reduktion på kr. 1.500,-.

 

Fripladstilskud


Der kan søges delvis friplads på Haslev Privatskole. Fripladsen er afhængigt af antal hjemmeboende børn under 18 år samt husstandsindkomst.

Læs mere om delvis fripladsordning her.

Nærmere oplysninger kan også fås på kontoret ved Helle Johansen, hj@haslevprivatskole.dk.

 

Betalingsvedtægt for Haslev Privatskole


Der opkræves et indskud på kr. 6.000, - pr. familie ved optagelse af elever på skolen. Beløbet deles i 3 rater med 3 mdrs. interval.

Beløbet opkræves således:

  • 1. rate opkræves sammen med 1. skolepengeindbetaling.
  • 2. rate bliver opkrævet efter 3 måneder.
  • 3. rate efter 6 måneder.


Indskuddet afskrives med kr. 2.000, - årligt regnet fra elevens første skoledag.

Indskuddet opkræves over PBS.

 

Befordring


Elever på Frie Grundskoler kan få et tilskud til bus- eller togkort alt efter afstand mellem bopæl og skole.

Nærmere oplysninger kan fås på kontoret ved Lisbeth Nyholt, adm@haslevprivatskole.dk.

 

Madordning


Skolen har en kantine med medarbejdere, der hver dag tilbereder frokost til skolens elever og ansatte. Frokostmenuen består af en lun ret, en omfattende salatbuffet samt brød og pålæg.

For madordningen inkl. 1 glas mælk betales kr. 500,- om måneden (11 måneder om året).
For 1 glas mælk til medbragt madpakke betales kr. 50,- pr. måned.

Madordning kan tilkøbes pr. dag for kr. 30,-, som indbetales til mobilepay 778808 inden kl. 9.00. Der kan ikke betales for flere dage ad gangen.

Juli måned er betalingsfri, men der er frokost til de SFO-børn, der er tilmeldt madordningen.

Udmeldelse af madordningen kan ske med 1 måneds varsel til den 1. i måneden.
Der udmeldes til adm@haslevprivatskole.dk.

 

Forsikring


Skolen har udelukkende en rejseforsikring for skolens elever.
I hverdagen på skolen vil de fleste familiers indboforsikring dække eventuelle skader forårsaget af barnet.

 

Udmeldelse af skolen


Der er 1 måneds opsigelse til den 1. i måneden. Når en elev slutter ved udgangen af et skoleår, betales der også for juli måned uanset tidspunkt for udmeldelse.

Udmeldelse sker til kontoret ved Lisbeth Nyholt, adm@haslevprivatskole.dk eller til skoleleder Gitte Fuglsang Kehl, gfk@haslevprivatskole.dk.

Indmeld dit barn

Vi holder løbende møder, hvor I som forældre har mulighed for at besøge os og høre mere om skolen. Ønsker du et møde med os eller at indmelde dit barn på skolen, så skal du bare kontakte os.

Billede af piger der leger i legehus i SFO'en

SFO

Har dit barn brug for pasning udenfor de skemalagte timer i skolen? Så har vi en SFO, med trygge rammer.

Billede af buffeten i vores lækre madordning

Madordning

På Haslev Privatskole har vi en frivillig madordning som giver vores elever mulighed for at få sund og mættende mad til frokost og i SFO-tiden.

Billede af pige der ser på computer med høretelefoner på

Ny elev på Haslev Privatskole?

På Haslev Privatskole gør vi alt for, at give vores elever en tryg og god skolegang. Har du et barn som skal starte hos os til sommer?