Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Delvis friplads til skoleåret


Se om du opfylder kravene for delvis friplads på Haslev Privatskole.

Skolen modtager hvert år fripladstilskud fra Fordelingssekretariatet til forældre, som søges via forældreansøgninger.

Tilskuddets størrelse af afhængig af indkomst og hvor mange børn, der bor i hjemmet under 18 år.

Et eksempel:
Hvis der bor 2 børn under 18 år, må indkomsten ikke overstige kr. 377.947.-. Tilskuddet gradueres efter indkomsten.

Ved ovenstående eksempel vil fripladstilskuddet til skole- og sfo-betaling ved indkomst under 245.456,- typisk være på ca. kr. 500,- pr. md.

Yderligere forudsætninger for at opnå tilskud
Eleven skal være indmeldt på skolen inden den 5.09.XX.


Skolens egen fripladspulje

Skolen kan yde delvis friplads ved ekstraordinær hændelse i familien, som f.eks. skilsmisse, mistet indkomst o. lign.

Er der spørgsmål til ovenstående kontakt Helle Johansen, hj@haslevprivatskole.dk eller 56 31 29 69.

Billede af Haslev Privatskoles udeområde

Hvad koster det?

Vores skole har egenbetaling, herunder findes der også forskellige tilvalg, som fx SFO.

Billede af elever der leger og råber venligt til hinanden

Trivsel

En skolegang i trivsel er vigtigt for dit barn, vi arbejder hele tiden på at forbedre den.