Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Forældreråd


Alle klasser har et forældreråd og medlemmer vælges på det første forældremøde i skoleåret.

Det er det fungerer bedst, at der vælges 4-5 forældre, samt at alle forældre tager en tørn i forældrerådet, i løbet af skoletiden.

Forældrerådets primære opgave er at være klasselærerens praktiske støtte i klassens og skolens arrangementer for eksempel klasse ture og klassefester.

Endvidere planlægger forældrerådet sammen med klasselæreren et forældremøde om året. Det første forældremøde, som typisk holdes i august, står skolen for.

Klasselæreren vælger i samråd med forældrerådet hvilke temaer, emner eller punkter, der arbejdes med ved mødet. Læreren udarbejder en dagsorden for møderne og står for indkaldelse.

Temaerne i overbygningen kan indeholde følgende emner:

  • snak om SSP
  • snak om alkohol og stoffer
  • ungdomsuddannelser
  • afgangsprøve

 

Forældrerådet har ikke til opgave at formidle kontakt mellem forældre og lærer/ledelse, ligesom forældrerådet ikke har til opgave at være konfliktløser.

Eventuelle konflikter eller problemstillinger bør tages direkte af den enkelte forælder til klassens lærer/skolens ledelse.

Billede af børn der er glade i undervisningen

Forventninger

Et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem skolen og hjemmet sikre dit barns tarv.

To glade piger på legepladsen på Haslev Privatskole

Vores værdier på Haslev Privatskole

Tryghed, trivsel og faglighed er Haslev Privatskoles værdimæssige udgangspunkt. Sådan sikrer vi at vores elever får en positiv, lærerig og udviklende skolegang.