Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Samværsregler på Haslev Privatskole


Når man er mange mennesker samlet, er det vigtigt med helt klare regler.

Haslev Privatskole arbejder med et meget enkelt regelsæt, som kan formuleres i følgende sætning:

Du skal behandle andre, som de gerne vil behandles.

Måske vil du selv behandles anderledes, men forhold dig alligevel til, hvordan den enkelte kammerat gerne vil behandles.

 

For at udvikle og fastholde det gode samvær mellem elever og medarbejdere på Haslev Privatskole arbejder vi med at overholde følgende sætninger:

  • Du skal respektere dine skolekammerater og skolens personale.
  • Du må ikke mobbe og drille.
  • Du må ikke forlade skolens område uden tilladelse.
  • Du skal respektere andres værdier og ejendele.
  • Din mobiltelefon skal afleveres ved skoledagens begyndelse
  • Du skal respektere, at skolen er røgfri for både elever og voksne medarbejdere.

ANTIMOBBESTRATEGI

Vi tolererer ikke mobning!

Billede af børn der er glade i undervisningen

Forventninger

Et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem skolen og hjemmet sikre dit barns tarv.

Billede af elever der leger og råber venligt til hinanden

Trivsel

En skolegang i trivsel er vigtigt for dit barn, vi arbejder hele tiden på at forbedre den.