Spring navigationen over og gå direkte til indhold

SFO'en på Haslev Privatskole


Vores dygtige skolepædagoger og SFO-medarbejdere støtter børnenes relationer på tværs af klasser og interesser i SFO-tiden.

Vores skolefritidsordning er et fritidstilbud til børn fra førskole og op til 3. klasse. Derefter kan børnene gå i Klub hos os, lige så længe som det giver mening for dem.

 

Den gode hverdag


Vi skal være omsorgsfulde og nærværende voksne, som skaber trygge rammer for børnenes udvikling. Vi har fokus på børnenes trivsel i et tæt samarbejde med skoledelen og forældrene.

Vi støtter børnenes relationer på tværs af klasser og interesser. Det er vores mål at børnene oplever at være en del af fællesskaberne i SFO-tiden.

Vi er med til at skabe sammenhæng for børnene mellem skolen, hjemmet og fritiden. Denne følelse af sammenhæng skaber i sig selv tryghed og trivsel for børnene.

For at vi kan opnå den gode hverdag, lærer vi børnene at vise respekt for hinanden og vores omgivelser. Derfor er en del af vores anerkendende tilgang til børnene, at italesætte den gode tone og at de voksne viser vejen som rollemodeller.

Vi støtter børnene i den frie leg og vi igangsætter fælleslege sammen med de voksne. Den voksne som starter fælleslege, skaber en tryg og overskuelig ramme, så de børn som ønsker at deltage, kan fordybe sig i legen.

 

Udvikling


Vi er optaget af det enkelte barns udvikling og støtter op om ”det hele barn” i samarbejde med skoledelen og forældrene. SFO-tiden er en mangfoldig arena, hvor børnene oplever forskellighed både blandt børn og voksne. Vi skal inspirere børnene til at deltage i aktiviteter, som udfordrer tilpas og støtter deres udvikling.

Vi ønsker at medvirke til, at børnene udvikler sig til ansvarlige, vidende og socialt bevidste medborgere.

 

Samarbejde


Vi tager ansvaret for at skabe relationer til børnene og forældrene. Vores personalegruppe er sammensat af skolepædagoger og SFO-medarbejdere. Skolepædagogerne er primære voksne for børnene i den klasse de er tilknyttet. Alle medarbejdere i SFO’en tager ansvar for samarbejdet med forældre og skoledelen.

Vi er en del af skolen og har fælles værdier. Det nære samarbejde styrker børnenes trivsel, når de oplever at vi er med til at skabe sammenhæng i deres liv.

Vores skolepædagoger deltager i S/H samtaler og vi tilbyder SFO samtaler ved behov.

 

Inspiration


Vores personalegruppe er sammensat af forskellige voksne med forskellige interesser. Vi er optaget af at skabe en variation af aktiviteter i SFO ’tiden, som tilgodeser børnenes forskellige interesser. Derfor arbejder vi ud fra et årshjul med forskellige temaer for hver måned i året.

Vores temaer er f.eks. cykellege, rekordlege, rollespil, teaterleg, udeliv, gamle og nye lege.

SFO’en er indrettet med en variation af aktivitetsområder for at inspirere børnenes leg. F.eks. kreativt værksted, Lego rum, Månerum/motorik rum, fri leg i fællesrummet som er opdelt i zoner med forskelligt legetøj.

Vi skal inspirere og motivere børnene til at deltage i forskellige aktiviteter, som kan gøre dem endnu mere nysgerrige end de er. Vi skal være rollemodeller som viser at det at turde prøve noget nyt er sejt og at vise begejstring når man ”lykkes”, er en glæde, som smitter i fællesskabet.

Vi er optaget af børnenes glæde ved bevægelse gennem leg og deres motoriske udvikling. Derfor har vi fokus på DGI fælleslege sammen med de voksne, som igangsætter motorisk udfordrende lege i trygge rammer både ude og inde.

 

Lukkedage

Der er kun ganske få lukkedage i vores SFO. Lukkedagene er alle hverdage mellem jul og nytår samt fredag efter Kr. Himmelfartsdag.

På dage hvor der ikke er undervisning, holder SFO'en åbent fra kl. 6.30 - 17.00 for de tilmeldte børn.

MADORDNING

Frivillig madordning til frokost og i sfo

Vores SFO

SFO'en er åben fra kl. 6.30 - 8.00 og igen efter skoletid til kl. 17.00 alle dage.

Telefon til SFO: 22 92 79 63.

Billede af elever der leger og råber venligt til hinanden

Trivsel

En skolegang i trivsel er vigtigt for dit barn, vi arbejder hele tiden på at forbedre den.

Billede af Haslev Privatskoles udeområde

Hvad koster det?

Vores skole har egenbetaling, herunder findes der også forskellige tilvalg, som fx SFO.