Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Værdier


Tryghed – trivsel – faglighed er Haslev Privatskoles værdimæssige udgangspunkt. Det er rettesnoren, der sikrer at vores elever får en positiv, lærerig og udviklende skolegang på Haslev Privatskole. For en levende og udviklende skole.

Syv piger der griner sammen på legepladsen

Det vil vi

Skoletiden skal være rar. Den skal give gode minder og glade øjeblikke med videre i livet.

Underviser og elever griner sammen på legepladsen

Det gør vi

Forudsætningen for god udvikling og læring er for os trivsel, tryghed og omtanke.

Elever der griner sammen på Haslev Privatskole

Mobbefri skole

På Haslev Privatskole sikrer vores antimobbepolitik dit barn en god, tryg og inkluderende skolegang - hver dag.

Billede af skoleleder Gitte Kehl sammen med glade elever

Gittes princip om ordentlighed

Ordentlighed er nerven og rygraden for vores kultur på Haslev Privatskole.
Princippet om ordentlighed skal derfor også gennemsyre vores hverdag i alt vi gør.

VORES VÆRDIGRUNDLAG

Tryghed – trivsel – faglighed er hele grundlaget for en levende og udviklende skole.

Vi vil være kendt som en skole med tydelige voksne, der stiller krav og forventninger, der udvikler eleverne. Omvendt forventer vi også det samme af os selv.
Vores kultur er baseret på en god omgangstone og en ordentlig adfærd, der danner eleverne.

På Haslev Privatskole undersøger vi løbende vores elevers trivsel og undervisningsmiljø.

Igennem disse sikrer vi, at skolens værdier ikke bare ender som buzzwords. Social trivsel, faglig trivsel, støtte og inspiration samt ro og orden er bare nogle af de parametre, som Haslev Privatskole undersøger i forbindelse med den kontinuerlige trivsel og undervisningsmiljøundersøgelse. Derudover har vi også vores tilsynserklæringer tilgængelige på vores hjemmeside.