Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Sådan underviser vi


På Haslev Privatskole bruger vi forskellige undervisningsmetoder - for alle børn er forskellige.

Undervisningen hos os er både boglig, kreativ og praktisk musisk. Vi differentierer undervisningen, så den målrettes det enkelte barn og samtidig sikrer, at klassen har et fagligt fællesskab.

Vi tager ud og oplever og inddrager det i undervisningen.
At komme ud i en anderledes ramme og med andre forventninger, giver en anden form for undervisning og læring en helt anden dimension.
Til tider er dét at få omsat sin viden, netop dét der gør, at læringen lagres og bliver til varig viden eller erfaring.
Det er også det der gælder, når matematikundervisningen er værkstedsorienteret, så netop den metode, der virker for det enkelte barn, kommer i spil.

Faget projekt underviser vi i fra 6. klasse.
Faget har stor bevågenhed hos os, da det er et fag med strategier og metoder, der også skal virke senere i ungdomsuddannelserne, de videregående uddannelser og da også i arbejdslivet.

Få et indblik i undervisningen

I videoen nedenfor kan du se variationerne i vores undervisning og få et kig ind i klasselokalet på Haslev Privatskole.

 

MOBBEFRI SKOLE

Vi tolererer ikke mobning!

Undervisning

Fag på skolen

På Haslev Privatskole har vi undervisning i mange forskellige almene, praktiske, musikalske og kreative fag.

Billede af elever der leger og råber venligt til hinanden

Trivsel

En skolegang i trivsel er vigtigt for dit barn, vi arbejder hele tiden på at forbedre den.