Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Det gør vi


Forudsætningen for god udvikling og læring er for os trivsel, tryghed og omtanke.

 

For os er det ensbetydende med, at vi har respekt for hinanden. På grund af og på trods af forskelligheder. I virkeligheden er det forskelligheder, der gør samvær og fællesskab til noget helt særligt.

Med respekten for forskelligheder følger også ansvaret for, at alle trives. Vi er rummelige – men ikke overfor generende adfærd, der går ud over andres trivsel og tryghed.

Lejrskoler, venskabsdage, samarbejde på tværs af skolen er bare nogle de fællesnævnere, der sikrer god trivsel og relations dannelse hos os.

Den relation elev og lærer knytter over tid, tager afsæt i skolens værdi- og regelsæt. Det bliver et forhold der er bærende for god og blivende læring.

I vores SFO er pædagogerne fast tilknyttet en klasse fra 0.- 2. Det sikrer kontinuitet og danner bro mellem skole og SFO.
De forskellige kompetencer, der er i henholdsvis skole og SFO, kommer godt i spil i dette samarbejde.

Vi har blik for det enkelte barn og vi følger barnets udvikling i tæt dialog med forældrene. Vi kalder det et tæt, forpligtende og gensidigt velfungerende forældresamarbejde.

Læs om vores forventninger til samarbejdet her.

DET VIL VI

Hvad er det vi arbejder for hver dag?

Elever der griner sammen på Haslev Privatskole

Mobbefri skole

På Haslev Privatskole sikrer vores antimobbepolitik dit barn en god, tryg og inkluderende skolegang - hver dag.

Billede af skoleleder Gitte Kehl sammen med glade elever

Gittes princip om ordentlighed

Ordentlighed er nerven og rygraden for vores kultur på Haslev Privatskole.
Princippet om ordentlighed skal derfor også gennemsyre vores hverdag i alt vi gør.