Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Førskoleklassen giver en tryg start på Haslev Privatskole


Førklassen er en glidende overgang mellem børnehave og skole.

Det skal være en tryg og rolig oplevelse, og det kræver god tid. Derfor starter førskolen hos os på Haslev Privatskole allerede den 1. februar, modsat mange andre skoler.

I Førklassen lærer jeres barn skolen og deres nye kammerater at kende.
Dagen er en kombination af leg og læring, hvor den nye hverdag langsomt introduceres af få nære voksne.
Vi taler om årstider, måneder og dage, klokken, tal og bogstaver. Vi lærer om trafikken og hører historier. Vi har musik og dyrker glæden ved at synge sammen.
Vi spiser sammen i kantinen og børnene hjælpes til at smage forskellige slags mad.

Årgangen begynder og slutter dagen sammen, men opdeles undervejs i to grupper, så vi over tid får et billede af, hvilke børn der spiller bedst sammen.
Når vi når til juni måned, inddrages I som forældre i den endelige klassedannelse. Vi fortæller hvordan vi ser den optimale klassedannelse, men vi lytter også til jeres input og ønsker.

Se hvordan skolestarten foregår

Se vores video-fortælling om skolestarten på Haslev Privatskole.

 

SFO og samarbejde

Ved førskolestarten vil I som nye forældre også stifte bekendtskab med Skole-SFO -Hjem samarbejdet.

Vores Førskole er rodfæstet i både skole og SFO.
Vores værdier og rammer har samme udgangspunkt, så det er genkendeligt og overskueligt for børnene.

De voksne jeres børn møder, er uddannede pædagoger eller lærere og har også en del af deres ansættelse i SFO’en. Derfor bevares relationen til disse voksne også, efter endt tid i Førskolen.

Vi overleverer informationer mellem skole og SFO og især når børnene er små, sikrer vi en god daglig overlevering fra skole til SFO.

Fundamentet for ethvert godt samarbejde er, at man arbejder i samme retning og har nogenlunde fælles holdning til, hvordan man kommer derhen.

Derfor er en forventningsafstemning mellem hjem, skole og SFO vigtig, på samme måde, som fælles og gensidig orientering om forhold og begivenheder, der har betydning for jeres barns trivsel.

Du kan læse mere om vores forventninger til vores samarbejde her.

MADORDNING

Frivillig madordning til frokost og i sfo

Er vi noget for dit barn?

Vi holder løbende møder, hvor I som forældre har mulighed for at besøge os og høre mere om skolen. Ønsker du et møde med os eller at indmelde dit barn på skolen, så skal du bare kontakte os.

Billede af piger der leger i legehus i SFO'en

SFO

Har dit barn brug for pasning udenfor de skemalagte timer i skolen? Så har vi en SFO, med trygge rammer.

Billede af elev der løser matematikopgave med centicubes

Sådan underviser vi

Eleverne oplever en varieret og faglig god undervisning, med forskellige læringsmetoder.

Indskolingsgården

Traditioner på skolen

Haslev Privatskole har en række traditioner, som vi værner om.
Nogle er gamle og har fulgt os i en lang årrække, mens andre er fornyelser, som vi ser værdier i at tage til os.