Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Læseplan for matematik i 0. klasse


Du kan orientere dig i læseplanerne for matematik på 0. årgang på denne side.

Områder i læseplanen for matematik på 0. årgang

Format er et matematiksystem, som bygger op omkring en elevbog opdelt i seks faglige og tematiske kapitler.

 

"Stranden" (Tallene 0-9)

Mål

Give børnene en talforståelse, samt gøre dem fortrolige med tallenes navne og udseende. Kunne tælle og angive et antal/en værdi med et talord. De skal lære tal rækkefølgen.

Materiale

Format
Værkstederne som hører til emnet.
Kopi ark
Læringsstile

Evaluering

Evalueringshæftet
KTI test
Elevplan

 

Geometri

Mål

Børnene skal genkende og skelne mellem forskellige overordnede geometriske former.
Skal kunne navngive cirkler, firkanter og trekanter.
Børnene skal kunne gengive/tegne og genkende ovenstående geometriske træk fra virkeligheden.

Materiale

Format
Værkstederne som hører til emnet
Kopi ark
Læringsstile

Evaluering

Evalueringshæftet
KTI test
Elevplan

 

"Legetøj" (Tallene fra 0-20)

Mål

Børnene skal blive fortrolige med tallenes navne og udseende.
De skal kunne tælle og angive et antal/en værdi med et tal ord. Kende rækkefølgen. De skal kunne kende forskellige værdier. Opnå forståelse af sammenhængen mellem antal, tal ord og talsymbolder.

Materiale

Format
Værkstederne som hører til emnet
Kopi ark
Læringsstile

Evaluering

Evalueringshæftet
KTI test
Elevplan

 

"Cirkus plus" (Plus)

Mål

Børnene skal stifte bekendtskab med forskellige situationer hvor plus anvendes.
De skal lære regne symbolerne + (plus) og = (lig med) at kende.
De skal blive fortrolige med den lille plus tabel (plus stykker med to tal fra 0-9).
Skal kunne anvende forskellige metoder og redskaber til at finde summen af to tal under 10.

Materiale

Format
Værkstederne som hører til emnet
Kopi ark
Læringsstile

Evaluering

Evalueringshæftet
KTI test
Elevplan

 

"Ridderborgen" (Mønstre og spejling)

Mål

Børnene skal bygge, farve, tegne og fortsætte mønstre.
De skal kunne finde spejlingsakser i figurer og tegninger.
Farvelægge, så figurer bliver symmetriske.
De skal kunne afgøre om noget er symmetrisk eller ej.

Materiale

Format
Værkstederne som hører til emnet
Kopi ark
Læringsstile

Evaluering

Evalueringshæftet
KTI test
Elevplan

 

"Mad" (At lære minus)

Mål

Børnene skal stifte bekendtskab med forskellige situationer hvor minus anvendes.
Kunne anvende forskellige metoder og redskaber til at finde forskellen mellem to tal under 10.
Lære regne symbolet minus (-) at kende og repetere ”lig med” tegnet (=).
De skal opnå fortrolighed med den lille minus tabel (minus stykker med to tal fra 0-10).

Materiale

Format
Værkstederne som hører til emnet
Kopi ark
Læringsstile

Evaluering

Evalueringshæftet
KTI test
Elevplan

Vil du vide mere?

Hos os lægger vi stor vægt på at vores elever får styrket deres faglighed gennem tidssvarende og underholdende læringsmetoder. Ønsker du at vide mere, så er vi gerne behjælpelige med at besvare eventuelle spørgsmål vedrørende undervisningen eller det enkelte klassestrins læseplan. 

Billede af elever der har læsning i undervisningen

Dansk i 0. klasse

Der lægges et godt grundlag for barnets sproglige forståelse for bogstaver, ord, lyde, stavelser, rim og remser.

Billede af lærer der hjælper glad elev med opgave

Fag på skolen

På Haslev Privatskole har vi undervisning i mange forskellige almene, praktiske, musikalske og kreative fag.