Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Læseplan for dansk i 0. klasse


Du kan orientere dig i læseplanerne for dansk på 0. årgang på denne side.

Områder i læseplanen for dansk på 0. årgang

 

Sproglig opmærksomhed

Den sproglige opmærksomhed deles i undergrupper nedenfor.

Mål

At vende barnets opmærksomhed mod sproget som form.
At give de bedst betingelser for en god læseindlæring.
At styrke barnets sprogbegreber og sprogiagttagelse.

Materiale

Tæller ord i sætninger, tæller stavelser, skiller sammensatte ord, opdeler ord i lyde, finder ord som begynder med samme lyd, vi kæder lyd og bogstav sammen.
Læringsstile, Sglaj metoden.

Evaluering

KTI (Kontrolleret tegne og iagttagelses test) Tages i starten og slutningen af skoleåret.
Elevplaner, som laves i slutningen af skoleåret.

 

Auditiv (høre)opmærksomhed.

Mål

At barnet lærer at lytte til forskelle/være opmærksom på forskelle.

Materiale

Rim og remser, lytte lege, huske lege og opmærksomheds lege.
Oplæsning af vrøvlevers.
Oplæsning af bøger af forskellig art – sjove, alvorlige, sørgelige, spændende, dyre bøger.

Evaluering

Elevplan. Løbende evaluering, sammen med barnet.

 

Fonologisk (se)opmærksomhed

Mål

At barnet lærer sprogets og bogstavets lyde.
De skal lære bogstaverne at kende, både skriftligt og lyd mæssigt.
Vi sigter efter at så mange som muligt ”knækker” læsekoden i slutningen af 0.klasse.

Materiale

Gennemgang af hvert bogstav i alfabetet.
Vi benytter sglaj formen, som underbygger bogstavs lyde, hvordan de ser ud samt håndfonem.
Vi øver skriveretning – ord som starter med det enkelte bogstav.
Læringsstile.

Evaluering

Sglaj
Noak ark bogen
Elevplanen Kopi ark, lyd elevator.
Ord trænings bogen.
Læringsstile.

 

Syntaktisk (Sammenstilling i sætninger og ord grupper) opmærksomhed.

Mål

Barnet skal gøres bekendt med sætningsopbygning/sætninger.
Barnet skal lære, at en sætning består af ord, de skal lære at tælle ord i sætningerne.

Materiale

Vi skriver dagligt sætninger – hvor ordene tælles af eleverne.
Læringsstile er også vores arbejdsredskab.
Bogen Noas ark arbejdes der også i.
Samt vokal og konsonantmapperne.

Evaluering

Elevplanen.
Egne test. (Nogen vi som lærer selv har kreeret)
Læringsstile.
Ord trænings bogen.

 

Morfologisk (Sprogets opbygning) opmærksomhed

Mål

Børnene skal lære at klappe og tælle stavelser.

Materiale

Vi arbejder med læringsstile.
Grammatik, laver sætninger i nutid, datid og fremtid.

Evaluering

Elevplan
Noas ark

 

Pragmatisk (Erfaring, sammenhæng i årsager) opmærksomhed

Mål

Børnene skal lære hvordan man bruger sproget i praksis.

Materiale

Vi har samling, hvor vi sætter ord på oplevelser og følelser.
Vi arbejder med konceptet ”Trin for Trin”.

Evaluering

Oplever det i praksis og evaluerer løbende.
Elevplan

 

Mundtligt

Mål

De skal lære at fremlægge og sige noget i en forsamling. De skal så småt kunne håndtere at være midtpunkt for andres opmærksomhed.
De skal lære at føre en samtale: Lytte aktivt og stille spørgsmål, De skal lære at forklare sig og formulere sig, så andre kan forstå hvad de siger.
Give dem ansvar og selvtillid.

Materiale

Vi har rundkreds, hvor alle kommer til ordet og den enkelte bliver kigget på.
Ved konflikt håndtering, er det den verbale del vi vægter og formidler.
Ved fremlæggelser af skrevne historier og produkter. ”Trin for trin” bruges ugentligt.

Evaluering

Elevplan
At de rækker hånden op.
Aktiv og initiativrig i undervisningen.

 

Skriftligt

Mål

Børnene skal kunne kende forskel på håndskrift og trykskrift – De skal kunne skrive deres eget navn. Skal kunne skrive små ord og alle bogstaverne i hele alfabetet.

Materiale

Den voksne skriver på tavlen og eleverne skriver af.
”Indianersprog” også kaldet børneskrivning. Børnene skriver ord ud fra deres egen fonetiske kunnen. De bruger de bogstaver, de kan høre i ordet.
Vi bruger læringsstile i form af bla. hente diktat. Samt dansk bogen Noas ark, vokal og konsonantmappen.

Evaluering

Elevplanen.
Afleverings opgaver (lektier).
Noas ark
Ord trænings bog og kopi ark

 

Kompositorisk opmærksomhed.

Mål

Lære børnene hvordan en tekst er bygget op.

Materiale

Der bliver ofte læst bøger højt i klassen.
Vi snakker om bøgernes forside, titel og forfatter.
Der bliver læst forskellige genre: Eventyr, gys og skøre bøger. Samt litteratur bøger i forbindelse med vores emne / fag uger.

Evaluering

Genfortælle udefra det læste, skriftlig samt mundtligt.

 

Semantisk (Ordets betydning) opmærksomhed

Mål

Børnene skal lære indholdet og ordets betydning, så verden bliver lettere at forstå.

Materiale

Vi arbejder med begrebsverden og ”giver” nye ord hver dag, som forklares skriftligt og mundtligt.

Evaluering

Daglige forståelse.
Det enkelte barns ordforråd forbedres..

 

Det talte sprog

Mål

Børnene skal lære at der er en afsender og modtager i enhver kommunikation.
Give børnene tryghed og behagelig oplevelse i klassen, når der kommunikeres.
Lave fælles spilleregler om hvordan man kommunikere til hinanden.

Materiale

Mundtlige aktiviteter.
Vi lærer børnene at man skal række hånden op, hvis man vil tale – at andre skal vente til det bliver ens tur. Ikke at afbryde hinanden eller den voksne. Irettesætte tonen blandt børnene. ”Trin for Trin” metoden.
Fælles samtaler i klassen. Gruppe arbejde (Kooperative learning) i det små!
Små fremvisninger af egen fantasi til hinanden.

Evaluering

Bøgerne:
”Jeg er ærlig”
”Jeg er høflig”
”Jeg viser respekt”
”Jeg tager ansvar”

Akt øvelser/leg/billeder, 1 gang om ugen (Klassens time)
Trin for trin
Smiley system (AKT)

 

Det skrevne sprog. Håndskrivning

Mål

Børnene skal lære den rigtige skriveretning. Kende bogstavernes placering i bogstavs huset. Vi forsøger at udvikle en god skrive vane for den enkelte elev. Dette omfatter også hensigtsmæssigt siddestillinger, som forebygger forkert belastning af kroppen og muskelspændinger. Vi lægger vægt på at lære børnene det æstetiske udtryk i deres opgaver. Styrke deres finmotorik.

Materiale

Vi bruger skrive bøger/hæfter.
Vi stiller krav om at bruge viskelæder. Samt holde orden i egne ting.

Evaluering

Motorisk træning, 1 gang ugentligt for dem som har mest behov for det.
Elevplan
Hjælpe greb på blyanter.

 

Emne og fag uger

Mål

Give børnene selvtillid. Styrke deres udtryksform, verbalt og kropsligt. Give dem en følelse af ansvarlighed. Lade dem arbejde i grupper, både klassevis, men også på tværs af klasserne. Udvikle deres kreative sider. Samt motoriske færdigheder.
Indblik i andre lande og dens kultur/traditioner

Materiale

Arbejde med kreative opgaver. Bruge skriftligheden.
Præsenterer dem for et fremmed land. Eks: Afrika, Grønland.
Vi har i perioder på ca. 2-4 uger emner oppe i klassen, som handler om forskellige ting. F.eks. ”Hvem er jeg?”, Eventyr, kroppen, årstiderne, sociale lege, tænderne, ulykker, trafik.
Den faglige vægtning kan skifte fra år til år, men det kreative indgår altid.

Evaluering

Udstilling sættes op.
Færdige produkter.
Evaluering på elevplanen for den enkelte elev.

 

Årstid/dato/måneder

Mål

Gør dem bevidste om årets gang, både med årstiden, måneden samt dato.

Materiale

Vi gennemgår hver dag på vores kalender.
Eleverne skiftes til at fortælle resten af klassen hvilken dag/dato og årstid det er den pågældende dag.

Evaluering

Afkrydser kalender dagligt.
Elevplanen

Vil du vide mere?

Hos os lægger vi stor vægt på at vores elever får styrket deres faglighed gennem tidssvarende og underholdende læringsmetoder. Ønsker du at vide mere, så er vi gerne behjælpelige med at besvare eventuelle spørgsmål vedrørende undervisningen eller det enkelte klassestrins læseplan. 

Billede af elev der løser matematikopgave med centicubes

Matematik i 0. klasse

Den generelle tallære med fokus på tallene, deres udseende og at kunne lægge sammen og trække fra.

Billede af lærer der hjælper glad elev med opgave

Fag på skolen

På Haslev Privatskole har vi undervisning i mange forskellige almene, praktiske, musikalske og kreative fag.