Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Læseplan for matematik i 3. klasse


Du kan orientere dig i læseplanerne for matematik på 3. årgang på denne side.

Områder i læseplanen for matematik på 3. årgang

I 3.kl. bruger vi primært Format, men har supplerende materiale i Matematiktak samt Matematrix.
Format består af: 1 elevbog, 1 evalueringshæfte, 1 lærervejledning, 1 værkstedskasse, 2 træningshæfter, 8 onlineaktiviteter samt nogle downloads.
Evaluering er Mat. prøven i maj. Derudover er det muligt at lave ugentlige/månedlige afleveringsopgaver i regnehæfte, med de områder vi har arbejdet med.
(overskrifterne er kapitler i bøgerne ).

 

Division: dele, rest, regnehistorier

Format

Pizzeria

Matematiktak

Dele (2)

Matematrix

Deling s.37-50

 

Koordinatsystem: koordinatsystem, flytninger, vinkler

Format

Trafik

Matematiktak

X

Matematrix

Koord.sys. s. 23-26
Vinkler s. 37-48

 

Sandsynlighed og statistik: sandsynlighed, statistik, kombinatorik

Format

Chance på spil

Matematiktak

Statistik og sandsynlighed

Matematrix

Chance s. 27-36

 

Multiplikation og division: gange, dele, regnehistorier

Format

Dyrehandlen

Matematiktak

Gange/dele

Matematrix

Multiplikation s. 9-22

 

Rumfang: rumfang, tegning, mønstre

Format

Æsker

Matematiktak

Omkreds, areal og perspektiv

Matematrix

Areal s. 51-64

 

Brøker og decimaltal: brøker, decimaltal, regnehistorier

Format

Mejeriet

Matematiktak

Brøker s. 1-14

Matematrix

X

 

Måling og omskrivning: omskrivning, måling, enheder

Format

På arbejde

Matematiktak

Mål og vægt

Matematrix

X

 

Repetition: regning, tal, måling, figurer, sandsynlighed og statistik

Format

På arbejde

Matematiktak

Mål og vægt

Matematrix

X

Vil du vide mere?

Hos os lægger vi stor vægt på at vores elever får styrket deres faglighed gennem tidssvarende og underholdende læringsmetoder. Ønsker du at vide mere, så er vi gerne behjælpelige med at besvare eventuelle spørgsmål vedrørende undervisningen eller det enkelte klassestrins læseplan. 

Billede af elever der har læsning i undervisningen

Dansk i 3. klasse

På tredje klassetrin introduceres eleverne til frilæsning og at kunne skrive enkelte alderssvarende tekster fra egne idéer.

Undervisning

Fag på skolen

På Haslev Privatskole har vi undervisning i mange forskellige almene, praktiske, musikalske og kreative fag.