Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Læseplan for dansk i 3. klasse


Du kan orientere dig i læseplanerne for dansk på 3. årgang på denne side.

Områder i læseplanen for dansk på 3. årgang

 

Læsning

Mål

Lix 22-31
Lytte aktivt.
Læse ukendte, lette og alderssvarende tekster uden hjælp – både fag- og skønlitteratur.
Udtrykke forståelse af tekster.
Gengive tekster i dramatisk form
Kende enkle sproglige virkemidler.
Kende forskellen mellem fiktion og ikke-fiktion
Udtrykke sig i enkle produktioner med billeder, lyd og tekst, samt i dramatisk form.
Være opmærksom på sprogets poetiske funktion bl.a. rim og remser.
Kende enkle sproglige virkemidler.
Kende forskellen mellem fiktion og ikke-fiktion
Udtrykke sig i enkle produktioner med billeder, lyd og tekst, samt i dramatisk form

Materialer

Frilæsningsbøger, som eleverne læser i hjemme , 20 min hver dag.
Fandango, som er lidt svær, og som eleverne kun får ganske lidt lektier i. Bruges ellers som højtlæsningsbog i klassen.
Evt. niveaudelte læsehold, hvor vi læser i vores gamle læsebogssystemer.
-www.dansklandskabet

Evaluering

Læsetest:
-Nov. OS 120
-Maj SL 60
-Lix-test af eleverne

 

Frilæsning

Mål

Læse ukendte, lette og alderssvarende tekster uden hjælp.
Bruge forskellige elementære læsestrategier.
Læse med forståelse og genfortælle handlingen i en tekst.

Materialer

Frilæsningsbøger i forhold til den enkelte elevs læseniveau.
www.dansklandskabet

Evaluering

-Bog-anmeldelser
-Forståelses-opgaver

 

Skriftsprog

Mål

Skrive enkle tekster om egne oplevelser samt skrive ud fra fantasi, billeder og læste tekster.
Skrive i enkle fiktive genre som historie og eventyr.
Skrive kronologisk.
Skrive på computer.
Være opmærksom på sprogets poetiske funktion bl.a. rim og remser.
Kende enkle sproglige virkemidler.
Kende forskellen mellem fiktion og ikke-fiktion

Materialer

-Fandango-arbejdsbøger
-Skrive stile
www.dansklandskabet

Evaluering

Retteark til stile og skriftlige opgaver. (Fandango)
www.dansklandskabet

 

Stavning

Mål

Dele ordene op i stavelser, prikke vokaler.
Stumme bogstaver
Dobbeltkonsonanter
Korte og lange vokaler
Slå op i Miniordbogen
Kunne stave nogenlunde korrekt i egne tekster
Skrive på computer
Skrive store og små bogstaver i håndskrift

Materialer

-Stav selv 3
-Diktater
-www.dansklandskabet
-Miniordbogen

Evaluering

-Maj St-3
-Rette diktater
Gennemgang af opgaver med staveregler
www.dansklandskabet
-cooperative learning

 

Grammatik

Mål

Kende sproget er opbygget af ord og sætninger, og kende forskellige ordklasser.

Materialer

-Dus med dansk
-Månedsopgaven (grammatikrytteren)
-Fandango, arbejdsbogen
-Ordklasser: Navneord, udsagnsord, tillægsord, egennavne, forholdsord, samt bøjninger.
-latinske betegnelser
-Kommareglerne: Men-reglen, der/som-reglen og opremsnings-reglen.
-www.dansklandskabet

Evaluering

Måneds-opgaven, som bliver lavet selvstændigt hjemme.
www.dklandskabet

 

Temaer

Mål

UEA-tema 1.-6-kl, Få en simpel forståelse for sammenhængen mellem arbejde og løn, samt kendskab til at prisfastsætte varer.
Være med til at opbygge en Miniby
Læse ukendte, lette og alderssvarende tekster uden hjælp.
Bruge forskellige elementære læsestrategier.
Læse med forståelse og genfortælle handlingen i en tekst.
Få kendskab til det norske og svenske tale- og skriftsprog
Skrive sammenbundet, letlæselig grundskrift
Få kendskab til filmanalyse, samt enkle filmiske virkemidler
Vi laver vores egen ”Gummitarzan”- bog
Læse ukendte og alderssvarende fagtekster uden hjælp.
Bruge elementære læsestrategier.
Læse med forståelse.
Søge relevante informationer på nettet, og biblioteket.
- Lære at slå op i en ordbog.

Materialer

-Miniby
-bogslugeruge ca.2 uger
-juletema hele skolen
-sommerfestugen hele Skolen
-Norsk og svensk (Okej og kul)
-www.dansklandskabet
-håndskrivning, sammenhængende skrift
-skolen i biografen
-skriv en bog
-miniprojekt
-ordbogstræning

Evaluering

Snak med eleverne
Bogorm, bog-barometer, træer.
-eleverne fremlægger i klassen, samt konstruktiv kritik
-eleverne fremlægger i klassen, samt konstruktiv kritik
Miniordbøgerne, samt tilhørende ordbogshæfter af Julie og Anne-Mette

 

Forfatterskabs læsning

Mål

Læse et forfatterskab, få kendskab til forfatterens værker og baggrund.

Materialer

-Ole Lund Kirkegaard (Gummitarzan)
Samt tilhørende film

Evaluering

Plancher Cooperative learning, quiz og byt

 

Litterære virkemidler

Mål

Vi skal høre om:
-personkarakteristik
-miljø og tid
-komposition
-Virkemidler
-fortællere og synsvinkler
-tema
-intertekstualitet

Materialer

Fandango læse- og arbejdsbog

Evaluering

Vi gør brug af virkemidlerne, når vi efterfølgende skriver historier eller stile.

Vil du vide mere?

Hos os lægger vi stor vægt på at vores elever får styrket deres faglighed gennem tidssvarende og underholdende læringsmetoder. Ønsker du at vide mere, så er vi gerne behjælpelige med at besvare eventuelle spørgsmål vedrørende undervisningen eller det enkelte klassestrins læseplan. 

Billede af elev der løser matematikopgave med centicubes

Matematik i 3. klasse

Der introduceres bl.a. division, koordinatsystemer, sansynlighed og statistik på det tredje klassetrin.

Undervisning

Fag på skolen

På Haslev Privatskole har vi undervisning i mange forskellige almene, praktiske, musikalske og kreative fag.