Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Læseplan for matematik i 8. klasse


Du kan orientere dig i læseplanerne for matematik på 8. årgang på denne side.

Områder i læseplanen for matematik på 8. årgang

 

Ud i naturen

Underområde: Tesselationer

Underområde: Talfølger

Pitropolis

8-5 Funktioner og talfølger

Underområde: Kombinatorik og sandsynlighed

Andet

matematikbogen.dk
Sigma (gl.) s. 28-36

 

Ind i musikken

Underområde: Brøker

Andet

matematikbogen.dk

Underområde: Cirkler

Underområde: Procent

 

Storebæltsbroen

Underområde: Perspektiv

Underområde: Formler

Underområde: Funktioner

Pitropolis

8-4 Funktioner

Andet

Sigma (gl.) s. 41-52

 

Op mod jul

Underområde: Rumfigurer

 

Ungdomsskolen

Underområde: Statistik

Pitropolis

8-10 Statistik

Andet

Sigma (gl.) s. 126-132

Underområde: Sandsynlighed

Pitropolis

8-9 sandsynlighed

Andet

Sigma (gl.) s. 114-121

Underområde: Løn og valuta

 

Store videnskabsmænd

Underområde: Retvinklede trekanter

Pitropolis

8-2 Trekanter (Pythagoras)

Underområde: Kvadratrod

Andet

Sigma (gl.) s. 108-111

Underområde: Tier-potenser

Andet

Sigma (gl.) s. 101-107

 

Mode

Underområde: Ligedannethed

Underområder: Handelsregning, procent

Pitropolis

8-7 Økonomi

Andet

Sigma (gl.) s. 73-97

Underområde: Rente

 

Mayaerne

Underområder: Rumfang, massefylde

Pitropolis

8-8 Rumfang og overflade

Underområde: Regneregler

Underområde: Flytninger

 

Sport

Underområde: Ligninger

Andet

matematikbogen.dk
Sigma (gl.) s. 14-23 + s. 136-144

Underområde: Trekanter

Underområde: Grafisk ligningsløsning

 

Temaer der ligger ud over

Underområde: Sinus og Cosinus (Sigma (gl.) s. 56-69)

Pitropolis

8-1 Algebra

Underområde: X

Pitropolis

8-6 Tegning (målestoksforhold)

Underområde: Færdighedstest

Andet

sysform.dk

 

Efter 8. klasse skal eleverne kunne:

Undervisningen bygger videre på de erfaringer, som eleverne får i skolen, familiens liv og det nære såvel som det nationale samfundsliv. Faget skal opleves som et nyttigt redskab til løsning af praktiske og teoretiske opgaver i hverdagen.

Tal og algebra

Tallene anvendes i beskrivelsen af den praktiske virkelighed i samspil mellem hoved­regning, overslagsregning og brug af lommeregner. Sammenhæng mellem problem ­løsningsmodel - og resultat vurderes og diskuteres. Talområdet udvides til at omfatte de reelle tal. I arbejdet med at løse praktiske og teoretiske problemer arbejdes med variabler, formler, funktioner og ligninger samt grafiske afbildninger.

Delmål:

 • Anvende negative tal.
 • Anvende potenser.
 • Anvende brøker.
 • Anvende kvadratrod og kubikrod.
 • Anvende parentesregler.
 • Sikkerhed i ligninger - herunder funktioner og grafisk afbildning af y=ax+b.

Geometri

Eleverne skal have viden, kunne fortolke og selv konstruere og fremstille geometriske tegninger, herunder isometri- og perspektivtegning. Sammenligning, beregning og vurdering af egenskaber ved de geometriske figurer indgår.

Minimumsmål:

 • Sikkerhed i brug af formler for areal af fx trekanter, firkanter, cirkler og rumfang af kasser og cylinder, og pyramider osv.
 • Kunne tegne almindelige polygoner.
 • Kendskab til praktisk brug af arbejdstegning.
 • Fortsat anvendelse af isometrisk- og perspektivisktegning og mønstre.
 • Sikkerhed i målestoksforhold.
 • Kunne anvende Pythagoras' læresætning.
 • Kunne foretage flytninger af geometriske figurer.

Matematik i anvendelse

Eleverne skal kunne behandle problemstillinger tilknyttet samfundsmæssige forhold. De skal kunne fremskaffe, vurdere og præsentere data og informationer bl.a. ved hjælp af tabeller og grafer. De skal kunne benytte databaser og regneark i problemløsningen.. Sandsynlighedsbegrebet indgår også i behandlingen af forskellige problemstillinger.

Delmål:

 • Bearbejdning af data.
 • Anvende hyppigheds- og frekvenstabeller.
 • Kunne beregne sandsynlighed af enkeltudfald med samme sandsynlighed.
 • Anvende målestoksforhold.
 • Anvende kombinatorik.
 • Kunne opstille simpelt budget og faktura i regneark.

Kommunikation og problemløsning

Kunne skriftligt og mundtligt formulere problemstillinger, beskrive fremgangsmåder og angive løsninger på forskellig vis ved brug af matematik.

Test og evaluering

 • MG diagnostisk prøve for 8. klasse i april/maj.

 

Vil du vide mere?

Hos os lægger vi stor vægt på at vores elever får styrket deres faglighed gennem tidssvarende og underholdende læringsmetoder. Ønsker du at vide mere, så er vi gerne behjælpelige med at besvare eventuelle spørgsmål vedrørende undervisningen eller det enkelte klassestrins læseplan. 

Billede af elever der har læsning i undervisningen

Dansk i 7.-9. klasse

Introduktion til tekstanalyse på flere niveauer, samt tilknytning til litterære perioder.

Undervisning

Fag på skolen

På Haslev Privatskole har vi undervisning i mange forskellige almene, praktiske, musikalske og kreative fag.