Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Læseplan for matematik i 7. klasse


Du kan orientere dig i læseplanerne for matematik på 7. årgang på denne side.

Områder i læseplanen for matematik på 7. årgang

 

At bo

Underområde: Målestoksforhold

Sigma 7 (ny)

s. 5, 6 + 9

Aktiviteter

Udendørs; måle og tegne

Underområde: Areal

Pitropolis

7-5 Areal

Andet

matematikbogen.dk

Aktiviteter

Udendørs; måle store arealer ex. Fodboldbanen, volleybanen etc.

Underområde: Vinkler

Andet

galapagos.dk

Aktiviteter

Måle store vinkler på skolen

Underområde: Kombinatorik

Andet

matematikbogen.dk

Aktiviteter

Lodtrækning

Underområde: Talfølger

Underområde: Diagrammer

Pitropolis

7-9 Diagrammer

Andet

Excel

 

Sport

Underområde: Konstruktioner

Aktiviteter

Konstruere store figurer

Underområde: Statistik

Andet

Excel

Underområde: Regneregler og ligninger
Pitropolis

7-6 Reduktion og ligninger

Underområde: Sandsynlighed

Andet

Sysform.dk

Aktiviteter

Praktiske værksteder med tælletræ og med/uden tilbagelægning

 

Miljø

Underområde: Procent, decimal og brøk

Andet

sysform.dk

Underområde: Areal

Andet

matematikbogen.dk

Underområde: Rumfang

Aktiviteter

Måle rumfang udendørs ex. legehus

Underområde: Procent

Andet

galapagos.dk

Underområde: Lineære forhold, arealforhold

Sigma 7 (ny)

s. 7+8

 

Julestjerner

Underområde: Regulære polygoner

Underområde: Rumgeometri

 

Vinterferie i Norge

Underområde: Procent

Andet

galapagos.dk

Underområde: Hastighed

Underområde: Valuta

Aktiviteter

Øve brug af millimeterpapir

Underområde: Handelsregning

Andet

sysform.dk

Underområde: Negative tal

Pitropolis

7-1 Tal

Underområde: Symmetri i mønstre

 

Ud i himmelrummet

Underområde: Grafisk afbildning af funktioner

Pitropolis

7-7 Funktioner

Sigma 7 (ny)

Tema s. 48+49

Aktiviteter

Tværfagligt forløb m. fysik/kemi

Underområde: Cirklens omkreds og areal

Pitropolis

7-10 Cirkler

Underområde: Tier-potens

Underområde: Drejning

Aktiviteter

Prikke stjernebilleder på karton

Underområde: Konstruktioner

Sigma 7 (ny)

s. 57-61

 

Forbrug

Underområde: Statistik

Sigma 7 (ny)

s. 25-35

Aktiviteter

Udarbejde statistikker ud fra praktiske observationer

Underområde: Brøkregning

Pitropolis

7-3 Brøker

Andet

matematikbogen.dk
galapagos.dk

Underområde: Ligninger

Pitropolis

7-6 Reduktion og ligninger

Andet

elevdelta.emu.dk
matematikbogen.dk
galapagos.dk

Underområde: Rentesregning

Sigma 7 (ny)

s. 71-75

Aktiviteter

Arbejde med rentetabeller i formelsamling, Firmaprojekt

Underområde: Kombinatorik

Andet

matematikbogen.dk

 

Malaysia

Underområde: Tid

Andet

galapagos.dk

Underområde: Forhold

Pitropolis

7-4 Del og helhed

Aktiviteter

Praktiske tegneopgaver

Underområde: Perspektiv

Pitropolis

7-6 Reduktion og ligninger

Andet

galapagos.dk

Underområde: Kurver i koordinatsystemet

Pitropolis

7-8 Grafer og koordinater

Underområde: Mønstre

 

Temaer der ligger ud over

Underområde: Færdighedstest

Andet

sysform.dk

Underområde: Pythagoras

Andet

temahæfte

Underområde: Arkimedes Sigma 7

Underområde: Storebælt Sigma 7

 

Efter 7. klasse skal eleverne kunne:

Tallene som værktøj

 • Sikkerhed i positionssystemet.
 • Kendskab til parentesregler.
 • Kunne dividere med tocifrede tal.
 • Kunne forkorte og forlænge brøker.
 • Kunne addere og subtrahere brøker og blandede tal.
 • Sikkerhed i procentregning.
 • Viden om sammenhænge mellem decimaltal, brøker og procent.
 • Kendskab til potenstal kvadratrod.
 • Kendskab til naturlige tal ganget med l0-potens.
 • Sikkerhed i kvadrattal, kubiktal og primtal.
 • Kendskab til reduktioner.
 • Kunne løse enkle ligninger og uligheder.

Form og tegning som geometriens udgangspunkt

 • Kunne anvende formler til beregning af figurers areal og rumfang.
 • Sikkerhed i tegning af retvinklede, ligebenede trekanter og ligedannede figurer.
 • Sikkerhed i konstruktion af simple figurer (firkanter og trekanter).
 • Kunne tegne midtnormal og vinkelhalveringslinie.
 • Kunne tegne ind- og omskreven cirkel.
 • Kunne forstå og beskrive forskellige firkanter.
 • Kendskab til den pythagoræiske læresætning.
 • Kunne tegne enkle figurer isometrisk og perspektivisk.

Matematik i anvendelse

 • Anvende regneregler for positive og negative tal.
 • Anvende handelsregning og valutaregning.
 • Sikkerhed i mål og omsætning.
 • Anvende målestoksforhold.
 • Kendskab til sandsynlighedsbegrebet.
 • Kendskab til massefylde.
 • Kendskab til frekvensberegning og gennemsnitsværdier.
 • Kunne anvende statistisk materiale.
 • Anvende cirkeldiagram og %diagram.
 • Kendskab til tolkning af forskellige typer diagrammer.

Problemløsninger og arbejdsmetoder

 • Færdighed i at opstille skriftlige opgaver.
 • Formulere problemstillinger og løse dem.
 • Anvende mundtlig fremlæggelse af løsninger.

 

Vil du vide mere?

Hos os lægger vi stor vægt på at vores elever får styrket deres faglighed gennem tidssvarende og underholdende læringsmetoder. Ønsker du at vide mere, så er vi gerne behjælpelige med at besvare eventuelle spørgsmål vedrørende undervisningen eller det enkelte klassestrins læseplan. 

Billede af elever der har læsning i undervisningen

Dansk i 7.-9. klasse

Introduktion til tekstanalyse på flere niveauer, samt tilknytning til litterære perioder.

Billede af lærer der hjælper glad elev med opgave

Fag på skolen

På Haslev Privatskole har vi undervisning i mange forskellige almene, praktiske, musikalske og kreative fag.