Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Læseplan for dansk i 2. klasse


Du kan orientere dig i læseplanerne for dansk på 2. årgang på denne side.

Områder i læseplanen for dansk på 2. årgang

 

Det talte sprog

Underområde: Lærerens oplæsning ag forskellige teksttyper.

Mål

Fremme udviklingen af elevernes tekstforståelse.

Underområde: Weekendrunde og ferier.

Mål

Kunne tage ordet efter tur.
Kunne sætte ord på oplevelser.

Materialer

Børnebøger i forskellige genre samt teksttyper

Underområde: Elevernes oplæsning.

Mål

Indøve oplæsning.

Underområde: Fremlæggelser.

Mål

Kunne stå foran klassen og fremlægge egne produkter.
Modtage respons fra klassekammerater.

Underområde: Dramatisering.

Mål

Være bevidst om kroppen som udtryksmiddel.

Underområde: Den gode historie.

Mål

Fremme en litteraturforståelse gennem oplevelse, samtale, meddigtning og fortolkning.
Øge ordforrådet og almen viden.

 

Læsning

Mål

Kunne læse lix 11-21.
Lytte aktivt.
Læse ukendte, lette og alderssvarende tekster uden hjælp, både fag- og skønlitteratur.
Udtrykke forståelse af tekster.
Gengive tekster i dramatisk form
Skrive enkle tekster om egne oplevelser samt skrive ud fra fantasi, billeder og læste tekster.
Være opmærksom på sprogets poetiske funktion bl.a. rim og remser.
Kende enkle sproglige virkemidler.
Kende forskellen mellem fiktion og ikke-fiktion
Udtrykke sig i enkle produktioner med billeder, lyd og tekst, samt i dramatisk form

Materialer

Den 1. læsning til 2.
Dansklandskabet.

Evaluering

Læsetest:
November: OS 64
Maj: OS 120
Lix-test af eleverne.

 

Frilæsning

Mål

Læse ukendte, lette og alderssvarende tekster uden hjælp.
Bruge forskellige elementære læsestrategier.
Læse med forståelse og genfortælle handlingen i en tekst.

Materialer

Frilæsningsbøger i forhold til den enkelte elevs læseniveau.
Dansklandskabet.

Evaluering

Boganmeldelser og eller forståelsesopgaver
Dansklandskabet.

 

Skriftsprog

Mål

Skrive enkle tekster om egne oplevelser samt skrive ud fra fantasi, billeder og læste tekster.
Skrive i enkle fiktive genre som historie og eventyr.
Skrive kronologisk.Skrive på computer.
Være opmærksom på sprogets poetiske funktion bl.a. rim og remser.
Kende enkle sproglige virkemidler.
Kende forskellen mellem fiktion og ikke-fiktion

Materialer

Arbejdsbogen til den 1. læsning 2.
Skrive mini-stile.
Dansklandskabet.

Evaluering

Retteark til mini-stile og rette opgavebøger.
Dansklandskabet.

 

Stavning

Mål

Skrive på computer Stave til lydrette og hyppige ord i egne tekster.
Skrive de små og store i håndskrift.
Dele ord op i stavelser.
Prikke vokaler.
Stumme bogstaver.
Dobbeltkonsonanter
Kort / lang vokal
Ordbogstræning

Materialer

Diktater.
Arbejdsbogen til den 1. læsning.
Dansklandskabet.

Evaluering

ST 2 i maj måned.
Rette diktater
Gennemgang af opgaver med staveregler og stavedeling.
Dansklandskabet.
Cooperative learning.

 

Grammatik

Mål

Vide at sproget er opbygget af ord og sætninger, og at der er forskellige ordklasser.

Materialer

Grammatikrytteren som månedsopgave.
Dus med dansk.
Arbejdsbogen til den 1. læsning 2.
Ordklasser: substantiver, verber, adjektiver, proprier, numeralier
Samt bøjninger af ordklasser.
Latinske betegnelser.
Læringsstile.
Cooperative learning.
Dansklandskabet.

Evaluering

Månedsopgaven fra Grammatikrytteren, som er en hjemmeopgave.
Dansklandskabet.
Cooperative learning.
Læringsstile.

 

Temaer

Mål

UEA: Få en simpel forståelse for sammenhængen mellem arbejde og løn, samt kendskab til at prisfastsætte varer.
Læse ukendte, lette og alderssvarende tekster uden hjælp. Bruge forskellige elementære læsestrategier Læse med forståelse og genfortælle handlingen i en tekst.
Skrive sammenbundet, letlæselig grundskrift.
Skrive enkle tekster ud fra fantasi, billeder og læste tekster. Stave til lydrette og hyppige ord i egne tekster.
Læse ukendte og alderssvarende fagtekster uden hjælp. Bruge elementære læsestrategier. Læse med forståelse. Søge relevante informationer på nettet og biblioteket.
Læse et forfatterskab. Forskelle og ligheder mellem film og en bog. Arbejde med hovedpersoner og bipersoner. Ved hjælp af plancher at synliggøre de to verdner som historien foregår i.
Lære at slå op i en ordbog.

Materialer

Miniby: UEA tema for 1 – 6. klasse
Juletema for hele skolen.
Sommerfestugen for hele skolen.
Bogslugeruger ca. 2 uger.
Håndskrivning: Sammenhængende skrift med ”Bedre håndskrivning”.
Skriv en bog med Læsefidusen.
Faglig læsning som mini projekt.
Bruge Læsefidusens skrivebog som projekt.
Forfatterskabslæsning med tilhørende film: Astrid Lindgren. Hendes liv samt et udvalg af hendes bøger. Mio min Mio som bog og film.
Ordbogstræning i Mini ordbogen med træningshæfter af Julie Christensen og Anne-Mette Messerschmidt.

Evaluering

Snakke med eleverne.
Bogorm, bogbarometer mm.
Eleverne fremlægger for klassen, og kommer med konstruktiv kritik.
Eleverne fremlægger for klassen, og kommer med konstruktiv kritik af hinandens produkter.
Cooperative learning.
Quiz & byt.
Fremlæggelser.
Rettelse af træningshæfterne og samtaler med de enkelte elever.

Vil du vide mere?

Hos os lægger vi stor vægt på at vores elever får styrket deres faglighed gennem tidssvarende og underholdende læringsmetoder. Ønsker du at vide mere, så er vi gerne behjælpelige med at besvare eventuelle spørgsmål vedrørende undervisningen eller det enkelte klassestrins læseplan. 

Billede af elev der løser matematikopgave med centicubes

Matematik i 2. klasse

Multiplikation, arealberegninger og flytning af geometriske figurer er en del af læseplanen for anden årgang.

Billede af lærer der hjælper glad elev med opgave

Fag på skolen

På Haslev Privatskole har vi undervisning i mange forskellige almene, praktiske, musikalske og kreative fag.