Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Læseplan for dansk i 6. klasse


Du kan orientere dig i læseplanerne for dansk på 6. årgang på denne side.

Områder i læseplanen for dansk på 6. årgang

 

Læsning

Mål

Ved afslutningen af 6. Klassetrin bør elevens læsehastighed ved læsning af en alderssvarende, skønlitterær tekst (LIX 30 - 35) være 175 ord i minuttet, eller højere. Mål elevernes hastighed ved begyndelsen af året, midtvejs og ved afslutningen af året.
Formålet med læsearbejdet på 6. Klassetrin er, at konsolidere læseudviklingen ved at eleverne læser meget og varierede tekster, vi skal skabe læsere med en aktiv læseindstilling – og læsere med stor læselyst.
Læse tekster op med tydelig artikulation og fortolkende betoning, samt bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel, afpasset efter genre og formål
anvende sikre og automatiserede afkodnings-strategier til læsning af kendte og nye ord i forskellige teksttyper
anvende sikre og automatiserede afkodnings-strategier til læsning af kendte og nye ord i forskellige teksttyper
læse sprogligt udviklende tekster og bruge forskellige læseforståelsesstrategier
søge ordforklaring til forståelse af ord og fagudtryk i trykte og elektroniske medier
læse alderssvarende skøn- og faglitteratur og digitale tekster hurtigt og sikkert med god forståelse og indlevelse
læse norske og svenske tekster med forståelse
Kan anvende forskellige læsemåder: Punktlæse, nærlæse, oversigtslæse.

Materialer

Fandango
LÆS MED!
Læsebarometer
Boganmeldelser (f.eks. på baggrund af 6 valgfri romaner) Se vedlagte kopi.
Når fuglen flyver (digte)
Forfatterskabslæsning (Bjarne Reuter)
www.danskedyr.dk
www.elevunivers.dk
www.superbog.dk
www.skolekom.dk

Evaluering

Nationale test i læsning
Læseprøve SL

 

Frilæsning

Mål

Der læses fortsat 30 min. om dagen.

Materialer

Afleveringsopgaver i forbindelse med frilæsning.
f.eks. et passende antal boganmeldelser pr år.
www.superbog.dk

Evaluering

I forbindelse med en afsluttet boganmeldelse fremlægger eleven for klassen.
I fremlæggelsen skal indgå højtlæsning.

 

Skriftsprog

Mål

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at
strukturere og skrive tekster i forskellige fiktive og ikke-fiktive genrer indsamle og disponere stof før skrivning samt skrive fra ide til færdig tekst
strukturere og variere eget skriftsprog og skabe sammenhæng mellem sætninger og afsnit
skrive kommenterende, forklarende og argumenterende med et ordforråd tilpasset forskellige teksttyper
skrive med sammenbundet og funktionel håndskrift

Materialer

Arbejdsbogen til Fandango
Min 6 danskbog
Skriv Varieret
Springbrættet

 

Stavning

Mål

stave alle almindelige ord sikkert, bruge korrekte bøjningsformer og anvende afsnit og hensigtsmæssig tegnsætning
anvende stavekontrol og ordforslagsprogrammer med oplæsningsmulighed og udvikle egne ordlister

Materialer

STAV SELV
Stavevejen
STAV 6
Hæfter fra specialepædagogisk forlag, der sætter fokus på forskellige staveproblemer.
Når bogstaver mødes.
www.stavevejen.dk
diktatværkstedet i Micro-værkstedet.
www.tjektasken.dk

Evaluering

ST 6
Ugentlige diktater
Værktøjerne i Microværkstedet.
Samtale med den enkelte elev omkring stavefejl i diktat.
Evt. mens resten af klassen læser frilæsning.

 

Grammatik

Mål

Kunne finde udsagnsled, grundled, genstandsled, forholdsordsled og hensynsled og kunne benytte det i praktiske sammenhænge.
Kunne sætte korrekt komma.

Materialer

Dansk Direkte
Grammatikrytteren

Evaluering

Hjemmelavede grammatiktest.

 

Temaer

Mål

Sex i uge 6

 

UEA

Mål

Mini-by

Vil du vide mere?

Hos os lægger vi stor vægt på at vores elever får styrket deres faglighed gennem tidssvarende og underholdende læringsmetoder. Ønsker du at vide mere, så er vi gerne behjælpelige med at besvare eventuelle spørgsmål vedrørende undervisningen eller det enkelte klassestrins læseplan. 

Billede af elev der løser matematikopgave med centicubes

Matematik i 6. klasse

Der bygges videre på den generelle forståelse for funktioner, talsystemer og sandsynlighedsregning.

Undervisning

Fag på skolen

På Haslev Privatskole har vi undervisning i mange forskellige almene, praktiske, musikalske og kreative fag.