Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Læseplan for dansk i 5. klasse


Du kan orientere dig i læseplanerne for dansk på 5. årgang på denne side.

Områder i læseplanen for dansk på 5. årgang

 

Læsning

Mål

Lix 25-40.
Læse ukendte tekster.
Anvende forskellige læseteknikker (oversigts-, punkt- og nærlæse).
Fastholde det væsentlige i en tekst ved hjælp af resumé og referat.
Fortolke, perspektivere og forholde sig til tekster.
Gøre rede for genre, hovedindhold, kommunikation, komposition, fortælleforhold og temaer.
Kende forskellige genrer inden for fiktion og ikke-fiktion.
Søge ordforklaring til forståelse af ord og fagudtryk.

Materialer

Frilæsning
Fandango 5
Grundbog
F.eks. Skammerens datter

Evaluering

Læsetest
Lix test

 

Frilæsning

Mål

Læse sikkert og med passende hastighed.
Udvikle læsehastighed.

Materialer

Frilæsningsbøger i forhold til den enkelte elevs læseniveau.
Evt. læsekort for at skabe fokus på læsningen.

Evaluering

Boganmeldelser
Forståelsesopgaver

 

Skriftsprog

Mål

Indsamle stof og disponere et indhold samt skrive fra ide til færdig tekst.
Skrive sammenhængende.
Skrive på computer med passende hastighed.
Give samt modtage respons på andres og egne tekster.
Kendskab til sproglige virkemidler.

Materialer

Fandango 5
arbejdsbog
Dansk direkte
Stile

 

Stavning

Mål

Stave de mest almindelige ord rigtigt og i den rigtige bøjningsform.
Slå op i ordbog.
Dobbelt konsonanter.
Stumme bogstaver.
Korte og lange vokaler.

Materialer

Stavevejen
Diktat
Elevunivers.dk
Dansk direkte

Evaluering

ST5
Diktater

 

Grammatik

Mål

Bruge navneord, udsagnsord og tillægsord i korrekt bøjningsform.
Bruge nyt afsnit, sætte punktum, spørgsmålstegn og komma samt markere replikker i egne tekster.
Kende til de latinske betegnelser i grammatikken.
Kunne finde udsagnsled, grundled, genstandsled og omsagnsled til grundled.

Materialer

Grammatikrytteren som månedsopgave.
Dansk direkte
Grammatikrytteren
TEMA:
Substantiver
Verber
Adjektiver
Sætningsanalyse

Evaluering

Månedsopgaven fra Grammatikrytteren.

 

Temaer

Mål

UEA-tema 1.-6- klasse. Få en simpel forståelse for sammenhænge mellem arbejde og løn, samt kendskab til prisfastsættelse af varer. Være med til at opbygge Miniby.
Ukendte alderssvarende tekster uden hjælp. Bruge forskellige læsestrategier. Læseforståelse, genfortælle handlingen i en tekst.
Forfatterskabslæsning
Få kendskab til det norske og svenske tale- og skriftsprog.
Sex i uge 6.

Materialer

Bogslugeruge
Fandango 5 – Bent Haller
Juletema (hele skolen)
Sommerfestuge (hele skolen)

Evaluering

Klasseevaluering

Vil du vide mere?

Hos os lægger vi stor vægt på at vores elever får styrket deres faglighed gennem tidssvarende og underholdende læringsmetoder. Ønsker du at vide mere, så er vi gerne behjælpelige med at besvare eventuelle spørgsmål vedrørende undervisningen eller det enkelte klassestrins læseplan. 

Billede af elev der løser matematikopgave med centicubes

Matematik i 5. klasse

Femte klasse arbejder med statistik - sandsynlighedsregning, figurer, rækker og mønstre.

Undervisning

Fag på skolen

På Haslev Privatskole har vi undervisning i mange forskellige almene, praktiske, musikalske og kreative fag.