Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Læseplan for dansk i 4. klasse


Du kan orientere dig i læseplanerne for dansk på 4. årgang på denne side.

Områder i læseplanen for dansk på 4. årgang

 

Læsning

Mål

Lix 25-40
Lytte aktivt
Læse ukendte tekster
Udtrykke fortåelse af tekster
Dramatisere tekster
Rim og remser
Fiktion og non-fiktion
Udtrykke sig i enkle produktioner med lyd og tekst
Benytte før, under og efterlæseaktiviteter (V-Ø-L-strategi)
Søge ordforklaring til forståelse af ord og fagudtryk
Oversigtslæse, punktlæse og nærlæse
Kende forskel på faglitteratur og skønlitteratur.
Begreberne hovedperson og biperson samt ydre og indre personkarakteristik.
Kende begreberne statisk og dynamisk person.
Kende til forskellige genrer.
Søge ordforklaring til forståelse af ord og fagudtryk
Fastholde indholdet af det læste ved hjælp af referat

Materialer

Fri læsning
Superbog.dk
Fandango 4
”Læs og skriv fagtekster 1” af Ingelise Moos og Karen Vilmelmsen
Bogkasse med faglitteratur
www.dansklandskabet
Omme bag klædeskabet

Evaluering

Læsetest
Lix test af eleverne

 

Frilæsning

Mål

Læse ukendte aldersvarende tekster

Materialer

- Frilæsningsbøger der passer til den enkeltes læseniveau

Evaluering

Boganmeldelser
forståelses opgaver

 

Skriftsprog

Mål

Tekster udfra egne oplevelser
Miljøbeskrivelser.
Rammefortælling.
Berettermodel.
Spændingskurve.
Eventyrbro.
Synonymer.
Resume’.
Læserbreve.
Kronologi.
Talemåder.
billedsprog.
Symboler.
Skrive på computer
rim og remser
Kende berettermodellens syv faser
Kende rammefortællingens opbygning
Skrive en tekst bygget op efter berettermodellen
Give respons på hinandens tekster

Materialer

- Fandango 4 arbejdsbøger/ grundbog
- Skrive stile
- www.dansklandskabet
- Fra 1. linje af Cecilie Eken
- ”Læs og skriv fagtekster 1” af Ingelise Moos og Karen Vilmelmsen
- ”Når bogstaver mødes” af Grete Wiemann Borregaard
- ”Fra første linje” af Cecilie Eken
Opgaver fra Grammatikrytteren.
- ”Ord der betyder noget” af Bodil Nielsen

Evaluering

Skriftlige opgaver
www.dansklandskabet

 

Stavning

Mål

Følge generelle lydregler i stavning og anvende afsnit og enkel tegnsætning
Dele ord
Slå op i ordbog
Håndskrift
Dobbelt konsonanter
Stummebogstaver
korte og lange vokaler
Store og små bogstaver

Materialer

- Stav 4
- Fandango 4
- Daglig dosis 4
- Stav selv 4
- Diktater
-www.dansklandskabet
-Miniordbogen

Evaluering

Maj st. 4
Rette diktater
www.dansklandskabet
Cooperative learning

 

Grammatik

Mål

Ordklasser
Sætningskonstruktion

Materialer

-Dus med dansk
-Månedsopgaven (grammatikrytteren)
-Fandango, arbejdsbogen
-Ordklasser: Navneord, udsagnsord, tillægsord, egennavne, forholdsord, samt bøjninger.
-latinske betegnelser
-Kommareglerne: Men-reglen, der/som-reglen og opremsnings-reglen.
-www.dansklandskabet

Evaluering

- Stav 4
- Fandango 4
- Daglig dosis 4
- Stav selv 4
- Diktater
- www.dansklandskabet
- Dus med dansk
- Ordklasser: Navneord, udsagnsord, tillægsord, egenavn forholdsord og bøjninger (lantinske betegnelser)
- Kommareglerne

 

Temaer

Mål

UEA-tema 1. - 6. kl. Få en simpel forståelse for sammenhængen mellem arbejde og løn, samt kendskab til prisfastsættelse af varer.
Være med til at opbygge en miniby
Ukendte aldersvarende tekster uden hjælp. Bruge forskellige læsestrategier.
Læseforståelse, genfortælle handlingen i tekst.
Kendskab til norsk og svensk tale- og skriftsprog
Norsk/svensk
Grammatik
Skrivetræning: Grundskrift og sammenbundet skrift
Kendskab til film
Læse fagtekster uden hjælp. Læse med forståelse.
Søgerelevante information og oplysninger på nettet og biblioteket
Lære brugen af ordbog

Materialer

- Miniby
- Bogslugeren ca. 2 uger
- Juletema (hele skolen)
- Sommerfestuge (hele skolen)
- Norsk og svensk
www.dansklandskabet
Nordlys nordisk
Broer (sange)
- Håndskrivning
- Skolen i biografen
Miniprojekt
- Ordbogstræning

Evaluering

Klasse evaluering
Bogorm, bogbarometer, træer.
Eleverne fremlægger for klassen som giver konstruktiv kritik
Ordbøger

 

Forfatterskabslæsning

Mål

Læse et forfatterskab, få kendskab til forfatterens værker og baggrung

Materialer

- Kim Fupz
- Ole lund kirkegaard

Evaluering

Quiz og byt
Opslagsbøger

 

Litterære virkemidler

Mål

Miljøbeskrivelser.
Rammefortælling.
Berettermodel.
Spændingskurve.
Eventyrbro.
Synonymer.
Resume’.
Læserbreve.
Kronologi.
Skimming.
Talemåder.
billedsprog.
Symboler.
Besjæling.
Slang
Synsvikler
Tema

Materialer

- Fandango 4
- ”Læs og skriv fagtekster 1” af Ingelise Moos og Karen Vilmelmsen
- ”Når bogstaver mødes” af Grete Wiemann Borregaard
- ”Fra første linje” af Cecilie Eken
Opgaver fra Grammatikrytteren.
- ”Ord der betyder noget” af Bodil Nielsen

Evaluering

Virkemidler bruges i selvskrevne historie og stile.

Vil du vide mere?

Hos os lægger vi stor vægt på at vores elever får styrket deres faglighed gennem tidssvarende og underholdende læringsmetoder. Ønsker du at vide mere, så er vi gerne behjælpelige med at besvare eventuelle spørgsmål vedrørende undervisningen eller det enkelte klassestrins læseplan. 

Billede af elev der løser matematikopgave med centicubes

Matematik i 4. klasse

Der arbejdes på fjerde klassetrin med funktioner, målinger, figurer, systemer, rækker og mønstre i undervisningen.

Undervisning

Fag på skolen

På Haslev Privatskole har vi undervisning i mange forskellige almene, praktiske, musikalske og kreative fag.