Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Læseplan for dansk i 1. klasse


Du kan orientere dig i læseplanerne for dansk på 1. årgang på denne side.

Områder i læseplanen for dansk på 1. årgang

I løbet af 1. klasse er målet, at alle får knækket læsekoden og bliver grebet af læselyst, men også af skriveglæde! Dette vil ske ved at LÆSE meget samt SKRIVE mange små historier, da vi mener, at læsning og skrivning tilsammen fremmer en god læseudvikling.

Det er vigtigt at alle elever er inde i en positiv udvikling. Vi vil have fokus på elever, der stagnerer og til disse elever aktivt have tilknyttet skolens Specialecenter.

I 1. klasse vil der det første halve år blive lagt stor vægt på fælles undervisning i læsning og skrivning og få indarbejdet gode arbejdsvaner. I løbet af det næste halve år vil der blive lagt vægt på at øge læsehastigheden med overvejende individuel læsning.

Litteratur
God enkel basis litteratur:
Elsebeth Otzen: ”Bag om raketterne”
Ingvar Lundberg: ”Det gode læseforløb”
Ingvar Lundberg: ”Det gode skriveforløb”
Marianne Gjelstrup m.fl.: ”Hvordan lærer mine elever at stave?”
Jørgen Frost: ”Principper for god læseundervisning”

 

Det talte sprog

Underområde: Lærerens oplæsning af forskellige teksttyper

Mål

Fremme udviklingen af elevernes tekstforståelse.

Underområde: Weekend-runde

Mål

Kunne tage ordet efter tur. Opøve gode fortællevaner. Kunne sætte ord på tanker og følelser.

Underområde: Elevernes oplæsning

Mål

Indøve oplæsningsflow.

Materialer

Børnebøger i forskellige genrer samt teksttyper.

Underområde: Præsentation/ fremlæggelser

Mål

Kunne stå op foran en mindre forsamling.

Underområde: Dramatisering

Mål

Være bevidst om kroppen som udtryksmiddel.

Underområde: Den gode historie

Mål

Fremme en litteraturforståelse gennem oplevelse, samtale, meddigtning og fortolkning. Øge ordforrådet.

 

Læsning

Mål

Læsemål efter 1.kl.:

 • Kan læse enkle sætninger, flydende, sikkert og med forståelse.
 • Kan læse ord med enkel konsonantforbindelse
 • Samtaler og stiller spørgsmål om det læste.
 • Kan koble det læste sammen med egne erfaringer og tidligere viden.
 • Udvide ordforrådet med ca. 800 nye ord (20/ugen)

Læse ca. 10 sider om dagen/ 3.600-4.000 sider om året.
Tilegne sig læsestrategier både hvad angår afkodning samt læseforståelse.

Materialer

Den første læsning.
Individuelle frilæsningsbøger.
www.dingoweb.dk
www.dansklandskabet.dk

Evaluering

Læseudvikling:
Lundbergs læseudviklings-skema.
OS 64
Læseevaluering:

 • Ordlæs
 • Idas ord

Underområde: Læse dagligt 20 min.

Mål

Opnå god læserutine.

Materialer

Individuelle frilæsningsbøger.
Læsekort.

Evaluering

Læs og forstå opgaver.

Underområde: Låne bøger på biblioteket.

Mål

Kende sit læseniveau og finde egnede bøger.

Evaluering

Foretage lixtest ved årets slutning.

Underområde: Læse forskellige typer af tekster/ genrer.

Mål

Har kendskab til enkle genrer og teksttyper.

Materialer

Eventyrbøger.
Faglig læsning.

Underområde: Bogslugeruger.

Mål

Læse ukendte, lette og alderssvarende tekster uden hjælp. Bruge forskellige elementære læsestrategier.
Læse med forståelse og genfortælle handlingen i en tekst.

Evaluering

Bogorm og boganmeldelser.

 

Skriftsprog

Mål

Skrivemål efter 1. kl.:
I gang med fase 2: Skriv løs.

Underområde: Skrive i genrer:

Mål

Blive bevidst om enkle genretræk.

Underområde: - Berettende: Skrive små enkle historier ud fra egne samt fælles oplevelser.

Mål

Kunne skrive berettende med en begyndelse og en slutning samt passende overskrift/ titel.

Underområde: - Eventyr

Mål

Kende til handlingsbroen.

Underområde: - Dagbog

Mål

Fastholde løse tanker.

Underområde: - Skrive fagbog

Mål

Opnå større sikkerhed i det skriftlige udtryk.
Anvende lydrette og huppige ord hensigtsmæssigt.

Underområde: - Arbejde med trykbogstaver i grundskrift.

Mål

Skrive små og store bogstaver med korrekt form og skrivevej.

Materialer

Den første læsning:

 • Orddiktat
 • Dinodiktat

 

Stavning

Materialer

Skriveforlæg med billeder.
Evt. Tegne-/skrivehæfte

Underområde: Frem til jul: Skrive historier med børnestavning

Mål

Fremme skrivelysten.

Evaluering

Læseevaluering:

 • Orddiktat
 • Dinodiktat

Underområde: Skrive/læse/ hoppe etc. staveord

Mål

Indøve de 120 paratord som ordbilleder.

Materialer

Staveord som quiz og byt, hentediktat, hoppetæppe, banko, ludo…</br />Udgangspunkt i børnenes egne historier.

Underområde: Efter jul lægges fokus på enkle staveregler.

Mål

Kan anvende enkle staveregler til ikke-lydrette ord.

Materialer

Læringsstile.
”Skriv og stav i 1.kl.” af Grete Wimann Borregaard

 

Grammatik

Arbejde med 3 forskellige ord-klasser:

 • Navneord
 • Udsagnsord
 • Tillægsord

Mål

Vide at sproget er bygget op af ord, der kan kategoriseres i forskellige ordklasser.
Kendskab til disse ordklassers særpræg og kendetegn.

Materialer

Grammatikrytteren.
Den første læsning:

 • Arbejdsbogen

Læringsstils materialer
CL

 

Temaer

Underområde: Miniby: UEA tema for 1.-6.kl.

Mål

Få en simpel forståelse for sammenhængen mellem arbejde og løn, samt kendskab til at prisfastsætte varer.

Underområde: Ole og Koglefolket – et storylineforløb

Mål

- Kunne skrive enkle fiktive tekster med børnestavning.
- Lytte med forståelse til oplæsning og fortælling og genfortælle indholdet.
- Samarbejde i arbejdsgrupper.
- Stimulere fantasi og kreativitet.

Materialer

”Ole og koglefolket” af Poul Dyrhauge

Underområde: Eventyr

Mål

- Opnå en begyndende forståelse for karakteristika for eventyrgenren.
- Være bevidst om kroppen som udtryksmiddel med en dramatisk forståelse.
- Kunne læse tekster op med god artikulation.
- Skrive enkle fiktive tekster
- Give udtryk for fantasi, følelse og erfaringer.

Materialer

Forskellige eventyrer til højtlæsning, læseteater, frysebilleder.
Skiveforlæg til at skrive små eventyrer.

Evaluering

Daglig samtale med eleverne.

Underområde: Teater

Mål

Være i stand til at fremlægge, fortælle og dramatisere.
Være bevidst om kroppen som udtryksmiddel med en dramatisk forståelse.
Kunne læse tekster op med god artikulation.

Materialer

Teater-manuskript.

Vil du vide mere?

Hos os lægger vi stor vægt på at vores elever får styrket deres faglighed gennem tidssvarende og underholdende læringsmetoder. Ønsker du at vide mere, så er vi gerne behjælpelige med at besvare eventuelle spørgsmål vedrørende undervisningen eller det enkelte klassestrins læseplan. 

Billede af elev der løser matematikopgave med centicubes

Matematik i 1. klasse

Der bygges videre på den generelle talforståelse og inddrages nye elementer, som bl.a. Mål, vægt og klokken.

Undervisning

Fag på skolen

På Haslev Privatskole har vi undervisning i mange forskellige almene, praktiske, musikalske og kreative fag.