Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Læseplan for musik


Du kan orientere dig i læseplanerne for musik på alle årgange på denne side.

Læseplan for musik 0.-6. årgang

 

Hvad kan vi tilbyde:

 • To musikpædagoger fra Rytmisk Musikkonservatorium.
 • 4 musiklærere.
 • Musikundervisning fra 0. kl. til 6.kl.
 • Deltagelse ved musik- og teaterfestival
 • Koncert ved jule- samt sommerfest
 • Forårskoncert
 • Deltagelse ved Spil Dansk Dagen

Det personlige plan:

 • Skabe glæde igennem den musiske aktivitet
 • Styrke den enkelte elevs selvværd i forbindelse med den musiske præstation
 • Opnå samvær og samhørighed i forbindelse med sammenspil
 • Igennem instrumentspil styrkes børnenes musiske og sociale kompetencer
 • Integration af musikalitet i kroppen styrker børnenes koncentration og evne til at holde fokus
 • Udvikle kvalitetsfornemmelse
 • Musikken opleves gennem alle sanser og inviterer til nærvær og tilstedeværelse

Det faglige plan:

 • Børnene skal kunne læse og bruge noder
 • Opnå et velfunderet rytmisk fundament
 • Være i stand til at holde puls
 • Opnå kendskab og færdigheder i instrumentspil
 • Formidle musikken på en indlevende måde
 • Opnå viden indenfor en bred vifte af musikgenrer samt kunstnere
 • At kunne skelne ml. genrer og musikalske perioder
 • Være i stand til at improvisere
 • Lære et bredt udvalg sange fra den danske sangskat samt internationale sange

Undervisningens udformning:

Indskoling: Rytmetræning, nodelære, dans, introduktion til sammenspil, udtryk og formidling, stemmebrug, leg med improvisation og komposition, kendskab til klassisk musik

Mellemtrinet: Hovedvægt på sammenspil (ca. en times varighed). Øvrige aktiviteter er: Sang, dans, musikteori, rytmeøvelser, oplæg om kunstnere samt musiske perioder. Videreudvikling af improvisation og komposition

Overbygning: Musik i overbygningen er et valgfag, hvor der aflægges prøve efter 8. klasse. (Folkeskolens Afgangsprøve) Skolens band, sammenspil, musikteori, stemmebrug, udvikling at instrumentale færdigheder, oplæg om kunstnere samt musiske perioder, skal spille til skolens arrangementer som husband, optræde ved musik- og teaterfestival, improvisere, komponere.

Vil du vide mere?

Hos os lægger vi stor vægt på at vores elever får styrket deres faglighed gennem tidssvarende og underholdende læringsmetoder. Ønsker du at vide mere, så er vi gerne behjælpelige med at besvare eventuelle spørgsmål vedrørende undervisningen eller det enkelte klassestrins læseplan. 

Undervisning

Fag på skolen

På Haslev Privatskole har vi undervisning i mange forskellige almene, praktiske, musikalske og kreative fag.