Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Lokal undervisningsplan for Design og Produkt


Hvordan tilrettelægges undervisningen for Design og Produkt på Haslev Privatskole?

På Haslev Privatskole er Design og Produkt en praktisk æstetisk del af elevernes hverdag, hvor der lægges vægt på det skabende håndværksmæssige arbejde med fremstilling af produkter. Glæden og udfordringen ved at omsætte egne ideer, fordybe sig i designprocesser og forvandle materialer til konkrete produkter er grundlæggende for undervisningen. Vi lægger vægt på at eleverne opnår en forståelse af bæredygtighed og økonomisk balance, samt forholder sig kritisk til materialeforbrug. Der skal være mulighed for fantasi og fordybelse, så fremgangsmåder og teknikker kan bruges kreativt og utraditionelt, således at det endelige produkt har en værdi for den enkelte elev. I undervisningen kan eleverne i fagene – tema, matematik, dansk, natur/teknik, historie og projekt, opleve det at beskæftige sig med design og produkt som en sammenhængende mangesidig tilgang.

Formålet med undervisningen i Design og Produkt er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til skabende og håndværksmæssig fremstilling. Eleverne skal endvidere blive i stand til at forstå samspillet mellem idé, planlægning og udførelse samt udvikle færdighed i at fremstille produkter med æstetisk, funktionel og kommunikativ værdi og derigennem opnå erfaring med idéudvikling og arbejdsprocesser.

Gennem udfordringer i designprocesser får eleverne mulighed for at opleve arbejdsglæde, fællesskab og personligt engagement. Derved udvikler eleverne tillid til egne muligheder for at kunne tage stilling og handle samt erkende værdien ved æstetisk praktisk arbejde.

Gennem det skabende håndværksmæssige arbejde gøres eleverne fortrolige med historisk og nutidig materiel kultur, samt områder som arbejdsmiljø, miljø- og ressourcebevidsthed. Eleverne udvikler endvidere kompetencer i samarbejde, medbestemmelse og medansvar. Refleksion og dialog er bærende elementer i undervisningen.

 

Design og Produkt


Undervisningen i Design og Produkt skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • forstå kreative designprocesser, hvori der indgår inspiration og ideer, planlægning, udførelse og evaluering
 • udtrykke sig gennem skabende håndværksmæssigt arbejde
 • fremstille produkter med udgangspunkt i egne ideer
 • formgive med personligt præg
 • bruge omverdenen som inspirationskilde
 • bruge it og medier i arbejdsprocessen
 • eksperimentere med materialer, teknikker, farver, form og funktion
 • forholde sig til det færdige produkt ud fra en æstetisk, funktionel og kommunikativ synsvinkel
 • sætte ord på designprocessen

 

Håndværksmæssige arbejdsområder


Undervisningen i Design og Produkt skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • formgive og fremstille produkter af eksempelvis tekstil, træ, metal, plastik, genbrugs- og naturmaterialer
 • beherske et udvalg af håndværksmæssige teknikker
 • vælge hensigtsmæssige materialer, teknikker og arbejdsredskaber i forhold til endeligt produkt; anvendelse, bæredygtighed, æstetik samt holdbarhed
 • anvende viden om komposition og farvelære
 • kende relevante fagudtryk
 • kende og efterleve sikkerheds- og sundhedskrav i undervisningen
 • medtænke miljø, ressourceudnyttelse og bæredygtighed i arbejdsprocessen

 

Det samfundsmæssige og kulturelle indhold


Undervisningen i Design og Produkt skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • give eksempler på håndværksmæssige produkters betydning
 • give eksempler på naturgivne og kulturelle forhold, der har indflydelse på menneskets formgivning, fremstilling og anvendelse af håndværksmæssige produkter og udtryk
 • fremstille forskellige genstande med inspiration fra andre kulturer og historiske perioder
 • vælge materialer ud fra overvejelser om ressourceudnyttelse og bæredygtighed
 • præsentere og formidle egne produkter i samspil med det omgivende samfund

Vil du vide mere?

Hos os lægger vi stor vægt på at vores elever får styrket deres faglighed gennem tidssvarende og underholdende læringsmetoder. Ønsker du at vide mere, så er vi gerne behjælpelige med at besvare eventuelle spørgsmål vedrørende undervisningen eller det enkelte klassestrins læseplan. 

Billede af lærer der hjælper glad elev med opgave

Fag på skolen

På Haslev Privatskole har vi undervisning i mange forskellige almene, praktiske, musikalske og kreative fag.

Billede af elev der løser matematikopgave med centicubes

Sådan underviser vi

Eleverne oplever en varieret og faglig god undervisning, med forskellige læringsmetoder.