Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Haslev Privatskoles trafikpolitik


Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden.

Haslev Privatskole vil på enhver måde medvirke til at forebygge og undgå trafikulykker på skolevejen. Det samme gælder ved arrangementer og ekskursioner i skolens regi.

Vi har derfor også beskrevet emner og konkrete handleplaner på nedenstående emner.

 

Mindre morgenmylder


Skolens holdning er, at det er vigtigt, at børnene lærer at færdes i trafikken ved at cykle eller gå i skole. Det giver bedre trafikanter, mindre trafikkaos og mere tryghed for alle.

Afsætning af elever sker på den store vendeplads.

Der udarbejdes et forældrebrev, som fortæller om vores holdning.

Emnet sættes på dagsordenen for forældremøder i alle klasser.

 • Forældrene orienteres om, hvor vigtigt det er, at børnene lærer at færdes på egen hånd.
 • Klasselærerne fortæller om skolepatruljens arbejde og de regler, som elever, lærere og forældre skal overholde i forhold til dette.

Ansvarlige: Ledelsen og klasselærere.

 

På cykel til skole


Haslev Privatskole anbefaler generelt, at børnene cykler til skole fra 3. klasse. Skolevejen skal være øvet mange gange sammen med en forælder, før børnene kører på egen hånd. Husk cykelhjelmen!

Ansvarlig: Færdselskontaktlærer.

 

Cykelhjelme


Vi opfordrer alle elever til at bruge cykelhjelm. Eleverne orienteres til morgensang og forældrene på forældremøder.

Ansvarlig: Færdselskontaktlærer.

 

Parkering af cykler og knallerter


Alle cykler SKAL parkeres ved cykelparkeringen v. basketballbanen. Pedellen fjerner cyklerne, hvis de er placeret andetsteds.

Ansvarlig: Pedel.

 

Skolepatrulje, praktisk organisering


Hver morgen skal der være 3 SP’ere på vagt ved krydset på Bråbyvej.

SP-instruktøren er ansvarlig for organiseringen og oplæringen af de nye SP’ere i samarbejde med politiet.

Instruktøren og SP’erne holder møde om det daglige arbejde i et forlænget spisefrikvarter hver anden måned.

Færdselskontaktlærer tager alle klasser med ned i krydset og forklarer SP’ernes funktion.

Ansvarlig: SP-instruktør (færdselskontaktlærer).

 

Skolepatrulje, opbakning og belønning


Elever, lærere, forældre opfordres til at bakke op om skolepatruljen og respektere deres anvisninger.

 • Appel i klasserne, på lærermøder og til forældremøder.
 • Brev til forældrene
 • Hvert år holder vi SP-dag for SPérne, hvor vi tager på en heldagstur.
 • Skolen afsætter midler til at belønne SP’erne. Beløbet og de øvrige tilbud til SP’erne justeres løbende i samarbejde med SP-instruktøren. 

Ansvarlige: SP-instruktør og skoleleder.

 

På cykeltur med skolen


Inden turen skal børnene instrueres i, hvordan man kører på tur som en stor gruppe:

 • På cykelture skal der altid køre en voksen forrest og en bagest
 • Cyklerne skal være i orden hjemmefra
 • Kør én og én, hold en bestemt rækkefølge
 • Hold afstand, giv tegn. Stop ved vejkryds, stol ikke på, at den forankørende har orienteret sig, se selv efter
 • Alle skal køre med cykelhjelm 

Ansvarige: Lærere.

 

Cykellygter i den mørke tid


Ved mørketid sætter vi fokus på lygter og reflekser sammen med politiet. Emnet tages op hvert år, på lidt forskellige måder.

Ansvarlige: Færdselskontaktlærer i samarbejde med klasselærere.

 

Undervisning


Vi vil gøre undervisningen praktisk og nærværende med stor involvering af eleverne. Derigennem skal de rustes til at blive sikre og ansvarsfulde trafikanter.

 

Færdselsundervisning i hele skoleforløbet

Vi skal have en undervisningsplan for alle klassetrin – også for de store. Trinmålene efter 3., 6. og 9. klasse er bindende.

 • Yngste klasser: Rollen som fodgænger/cyklen
 • Mellemtrinnet: Cyklen
 • Ældste klasser: Fokus på holdninger og adfærd. De store klasser skal samtidig forholde sig til alkohol, knallerter, medansvar, hjem fra fester osv.

Ansvarlig: Den enkelte klasselærer i samarbejde med klassens andre lærere og færdselskontaktlærer.

 

Materialer til færdselsundervisning

Skolen opbygger en basissamling af materialer til færdselsundervisningen.
- Færdselskontaktlæreren sikrer, at materialerne samt nye tilbud formidles til de øvrige lærere. Det sker ved en udstilling og ved indlæg på lærermøde.

Ansvarlige: Færdselskontaktlærer og ledelsen

 

Planlægning af undervisning

Klasselærerne skal planlægge færdselsundervisningen. Dette koordineres med de øvrige lærere i klassen samt færdselskontaktlæreren.

Undervisningen skal være nært knyttet til praktiske øvelser og iagttagelser i trafikken.

Ansvarlige: Klasselærer i samarbejde med alle lærere omkring klassen samt færdselskontaktlærer.

 

Undervisning i forhold til klassetrin

1. kl.: Gåprøve

3. kl.: Den lille cyklistprøve

4. kl.: Lys på med Ludvig

5. kl.: Besøg på EUC i Næstved, hvor eleverne prøver forskellige cyklistsituationer

6. kl.: Cyklistprøven

7. kl.: Besøg af politiet til forældremøde

8. kl.: Færdselsdag, hvor der bl.a. kommer besøg af en trafikinformatør

9. kl.: Færdselsdag, hvor der bl.a. kommer besøg af en trafikinformatør. Gennemgang af materialet: trafiktjekket

Ansvarlige: Færdselskontaktlærer, klasselærere samt øvrige lærere

 

Gæster i undervisningen

Politiet er fast samarbejdspartner og inviteres så ofte, det er muligt.

Politiet skal inviteres i 7. kl.

Trafikinformatører er fast inviteret til at deltage i undervisningen på de ældste klassetrin.

Ansvarlige: Klasselærerne samt færdselskontaktlærer.

 

Færdselskontaktlærers arbejdsopgaver

Færdselskontaktlæreren står for koordination af undervisning, samarbejde med politiet, opdatering af kolleger vedr. materialer m.v.

Hvert år i maj måned orienterer og evaluerer færdselskontaktlæreren om færdselsundervisning til skolens lærere. Klasselæreren har med hjælp fra færdselskontaktlæreren ansvar for at planlægge undervisningen i klassen.

Færdselskontaktlæreren varetager i samarbejde med klasselærerne i 6. klasse undervisningen til forberedelse og afvikling af cyklistprøven.

Hvis jobbet som færdselskontaktlærer overtages af en anden, sørger den afgående for at overdrage materialer og oplysninger til den nye kollega.

Ansvarlig: Færdselskontaktlærer.

Download trafikpolitikken

Hvis du ønsker at se eller downloade vores trafikpolitik, kan du gøre det her. I pdf-filen får du også oplyst tidsfrister på de forskellige indsatser.

Billede af piger der leger i legehus i SFO'en

SFO

Har dit barn brug for pasning udenfor de skemalagte timer i skolen? Så har vi en SFO, med trygge rammer.

Billede af elever der leger og råber venligt til hinanden

Trivsel

En skolegang i trivsel er vigtigt for dit barn, vi arbejder hele tiden på at forbedre den.